รถตู้สาย 4388 อุบลฯ – วารินชำราบ – พิบูลฯ – บุณฑริก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4388 เส้นทาง อุบลราชธานี – วารินชำราบ – พิบูลมังสาหาร – บุณฑริก ให้บริการโดย บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

รถตู้สาย 4388 อุบลฯ - วารินชำราบ - พิบูลฯ - บุณฑริก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บัวเทิง – ท่าช้าง – ห้วยนกเปล้า – สุขสมบูรณ์ – โคกสมบูรณ์นอก – สว่างวีระวงศ์ – สะพานโดม – สร้างแก้ว – สนามชัย – พิบูลมังสาหาร – ยอดดอนชี – โนนม่วง – ดอนจิก – ม่วงฮี – ดอนก่อ – อ่างหิน – โนนสว่าง – อุดมสุข – นาโพธิ์ – นาแคน – บ้านบก – โนนกาหลง – โนนเลียง – โนนบาก

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– วาริน จอดหลังตลาด (หน้าบุญนิยมเก่า)
– บุณฑริก จอดหน้าศาลาใกล้สะพานโดม

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (รถออกทุก 30 นาที)
– อุบลฯ 5:45 – 18:10 น.
– วาริน 6:00 – 18:30 น.
– บุณฑริก 5:00 – 18:00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –
– วาริน เบอร์โทรศัพท์ : –
– ร้องเรียนบริการ เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4618 อุบลฯ – พิบูลฯ – เขื่อนสิรินธร – ช่องเม็ก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4618 เส้นทาง อุบลฯ – พิบูลฯ – สิรินธร – ช่องเม็ก ให้บริการโดย บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

รถตู้สาย 4618 อุบลฯ - พิบูลฯ - เขื่อนสิรินธร - ช่องเม็ก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บัวเทิง – ท่าช้าง – ห้วยนกเปล้า – สุขสมบูรณ์ – โคกสมบูรณ์นอก – สว่างวีระวงศ์ – สะพานโดม – สร้างแก้ว – สนามชัย – พิบูลมังสาหาร – ยอดดอนชี – โนนม่วง – ดอนจิก – แก่งยาง – นาเจริญ – พัทยาน้อย – โคกเที่ยง – นิคม 1 – สิรินธร – เขื่อนสิรินธร – นิคม 2

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– ช่องเม็ก จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
อุบลราชธานี : 6:00 – 18:00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
อุบลฯ – ช่องเม็ก 100 บาท
อุบลฯ – พิบูลฯ, พิบูลฯ – ช่องเม็ก 50 บาท
อุบลฯ – สิรินธร 80 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
เบอร์โทรศัพท์ :-

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4328 อุบลราชธานี – นาโพธิ์กลาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4328 เส้นทาง อุบลราชธานี – นาโพธิ์กลาง ให้บริการโดย บริษัท สุไชยเดินรถ 1999 จำกัด

รถตู้สาย 4328 อุบลราชธานี - นาโพธิ์กลาง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ค้อกุดลาด – ปากน้ำ – นาคำ – ผาแก้ว – บ้านแคน – ดอนมดแดง – กุดกั่ว – นาห้วยแคน – ตาลสุม – ดอนตะลี – ดอนพันชาด – โนนข่า – วังพอก – หนองโพธิ์ – โพธิ์ศรี – พิบูลมังสาหาร – ทรายมูล – ท่าเสียว – คันลึม – หนองแสงใหญ่ – ประตูทอง – ตุงลุง – โขงเจียม – ถ้ำป่อง – ห้วยไผ่ – ห้วยหมาก – หนองฆ้อง – หนองผือน้อย – บะไห – หนองผือ – โนนสวรรค์

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– อุบลฯ 9:00, 12:00, 14:30, 17:00 น.
– นาโพธิ์กลาง 7:00, 9:00, 12:00, 15:00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –
– facebook fanpage : รถตู้นาโพธิ์กลาง-โขงเจียม-อุบลฯ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4187 ศรีสะเกษ – ราษีไศล

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4187 เส้นทาง ศรีสะเกษ – ราษีไศล ให้บริการโดย บริษัท ชัยอิสาณเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4187 ศรีสะเกษ - ราษีไศล

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เพียนาม – หนองยาง – บ้านกลาง – ทุ่งสว่าง – หนองลุง – ยางน้อย – ส้มป่อยน้อย – โพนทอง – โนนสูง – หนองสำโรงน้อย – หัวช้าง – โกทา – หัวขัว – หนองอึ่ง

จุดจอด :
– ศรีสะเกษ จอด บขส.
– ราษีไศล จอดป้อมตำรวจข้างอำเภอ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (รถออกทุก 30 นาที)
– ศรีสะเกษ 7:00 – 18:40 น.
– ราษีไศล 6:00 – 17:30 น.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– ศรีสะเกษ –
– ราษีไศล –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1489 สุรินทร์ – ลำดวน – สังขะ – บัวเชด

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1489 สุรินทร์ – ลำดวน – สังขะ – บัวเชด ให้บริการโดย บริษัท กิจรุ่งเรืองสุรินทร์ จำกัด

รถตู้สาย 1489 สุรินทร์ - ลำดวน - สังขะ - บัวเชด

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สลักได – กันแสง – จันรม – แสลงพัน – แจรน – ปราสาท – ระไซร์ – ลำดวน – โคกสะอาด – ตะเคียน – หนองคู – เลิศอรุณ – ทัพทัน – จัดสรร – สังขะ – สนบ – บ้านดม

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– สังขะ จอดตรงข้ามธนาคารออมสิน

อัตราค่าโดยสาร :
– ค่าโดยสารไปสังขะ 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4228 สุรินทร์ – สนม

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4228 เส้นทาง สุรินทร์ – สนม ให้บริการโดย บริษัท มงคลรัตน์เดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4228 สุรินทร์ - สนม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : จอมพระ – บ้านขาม – สำโรง – หนองสนิท – หนองกับ – บุอาไร – หนองอียอ – นาดี – โนนเซียง

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.

อัตราค่าโดยสาร :
– ค่าโดยสารเต็มสาย 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1485 สุรินทร์ – กาบเชิง – ช่องจอม

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1485 เส้นทาง สุรินทร์ – กาบเชิง – ช่องจอม ให้บริการโดย บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1485 สุรินทร์ - กาบเชิง - ช่องจอม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สกร็อม – เชื้อเพลิง – โดนโอก – รำเบอะ – บขส.ปราสาท – บ้านพลวง – บ้านก็วล – หนองใหญ่ – กระวัน – ถนนชัย – โคกตะเคียน – บักจรัง – หมอนเจริญ – กาบเชิง – สกล – ด่าน

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– ช่องจอม จอดหน้าด่าน

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– สุรินทร์ 5:30 – 17:20 น.

อัตราค่าโดยสาร :
🚌 สุรินทร์ – ช่องจอม 60 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1483 สุรินทร์ – ท่าตูม – รัตนบุรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1483 เส้นทาง สุรินทร์ – ท่าตูม – รัตนบุรี ให้บริการโดย บริษัท สุรินทร์รัตนบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1483 สุรินทร์ - ท่าตูม - รัตนบุรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แกใหญ่ – นาเกา – ตำปุง – ลุมพุก – นาตังตระแบก – ระไซร์ – โคกกรวด – จอมพระ – บ้านขาม – สำโรง – วารไพรศรี – หนองตาด – ท่าศิลา – หนองยาง – ลุงปุง – ท่าตูม – เอือด – โพนงอย – หนองบัว – โกส้ม – น้ำเขียว – หนองคู – หนองกา

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– รัตนบุรี จอดหน้าคลินิกหมอสายใจ ตรงข้ามธนาคารออมสิน

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– รัตนบุรี 5:40 – 18:00 น.

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4400 สุรินทร์ – ศีขรภูมิ – รัตนบุรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4400 เส้นทาง สุรินทร์ – ศีขรภูมิ – รัตนบุรี ให้บริการโดย บริษัท กระจ่างยนต์ขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 4400 สุรินทร์ - ศีขรภูมิ - รัตนบุรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บุฤาษี – เสม็ด – บุทม – เมืองที – ตาเปาว์ – พม่า – พันษี – ระเวียง – เขนก – หนองไผ่ – หนองคู – หนองจอก – บึงขวาง – ร.ร.ห้วยจริง – หัวงัว – โนนจาน – นายม – หนองขุนศรี – บ้านดู่ – หนองบัวบาน – สร้างบก – บ้านผือ

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– รัตนบุรี จอดร้านทวีกิจ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– รัตนบุรี 5:00 – 17:00 น.

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1471 บุรีรัมย์ – สตึก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1471 เส้นทาง บุรีรัมย์ – สตึก ให้บริการโดย บริษัท เฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด

รถตู้สาย 1471 บุรีรัมย์ - สตึก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เสน – บ้านยาง – สวายสอ – ตะโคง – บ้านด่าน – โนนสว่าง – ละกอ – ร่อนทอง – จะหลวย – หนองบัวเจ้าป่า (บริการรับส่งสนามบิน)

จุดจอด :
– บุรีรัมย์ จอด บขส.
– สตึก จอดท่ารถ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– บุรีรัมย์ 6:00 – 19:00 น.
– สตึก 6:10 – 19:20 น.
– บุรีรัมย์ – สนามบิน 6:00, 8:20, 9:00, 13:20, 14:00, 17:00 น.
– สนามบิน – บุรีรัมย์ 7:20, 10:30, 15:00, 15:20, 19:00 น.

อัตราค่าโดยสาร :
🚌 บุรีรัมย์ – สตึก 35 บาท
🚌 บุรีรัมย์ – สนามบิน 80 บาท
🚌 สตึก – สนามบิน 40 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– สำรองที่นั่งรถเข้าสนามบิน เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : บริษัท เฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง