รถตู้สาย 1008 ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย เส้นทาง ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต (รถด่วน) ให้บริการโดย บริษัท เทพอู่ทองขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1008 ช่วงรังสิต - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 11
– ม.ธรรมศาสตร์ จอดหน้าอาคารโดมบริหาร (สำนักอธิการบดี)

เวลาเดินรถ :
– ฟิวเจอร์ เวลา 7:20-20:00 น.
– มธ.รังสิต เวลา 7:20-19:00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– เบอร์โทรศัพท์ : 085-8672712

อัตราค่าโดยสาร : 20 บาท ตลอดสาย (ซื้อคิวก่อนขึ้นรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1057 รังสิต – เมืองเอก – ม.รังสิต

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1057 เส้นทาง รังสิต – เมืองเอก – ม.รังสิต (รถด่วน) ให้บริการโดย  บริษัท กิตติสุนทร จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1057 รังสิต - เมืองเอก - ม.รังสิต

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 10
– ม.รังสิต จอดหน้าตึก 9

เวลาเดินรถ : ม.รังสิต 8:00 – 21:00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– เบอร์โทรศัพท์ : 081-2912249

อัตราค่าโดยสาร : 15 บาท (ตลอดสาย)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1156 ช่วงรังสิต – หมู่บ้านกรีน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1156 ช่วงรังสิต – หมู่บ้านกรีน ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1156 ช่วงรังสิต - หมู่บ้านกรีน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สะพานฟ้า – สะพานแดง – รพ.เอกปทุม – ม.นอร์ท – วัดเขียนเขต – ดรีมเวิลด์ – ม.อีสเทิร์น – ศาลธัญบุรี – อำเภอธัญบุรี – คลอง 7-8-9-10-11 – วัดอัยยิการาม – วัดขุมแก้ว – ศูนย์มะเร็ง – วัดสระบัว

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 7

เวลาเดินรถ : ฟิวเจอร์ 5.00-22.00 น. จ่ายค่าโดยสารบนรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1156 ช่วงรังสิต – หมู่บ้านแก้วขวัญ

รถตู้โดยสารปรับอากาศสาย 1156 ช่วงรังสิต-หมู่บ้านแก้วขวัญ ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม : กลุ่มสวัสดิการหมู่บ้านแก้วขวัญ)

รถตู้สาย 1156 ช่วงรังสิต - หมู่บ้านแก้วขวัญ

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน :  สะพานฟ้า – สะพานแดง – รพ.เอกปทุม – ม.นอร์ท – วัดเขียนเขต – ดรีมเวิลด์ – ม.อีสเทิร์น – ศาลธัญบุรี – อำเภอธัญบุรี – คลอง 7-8  – หมู่บ้านพรธิสาร 5 – ธัญญาพร 1

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 5
– หมู่บ้านแก้วขวัญจอดหน้าป้อมยาม

เวลาเดินรถ : ฟิวเจอร์ 6.00-22.30 น. จ่ายค่าโดยสารบนรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1156 รังสิต – ราชมงคล – พรธิสาร

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1156 เส้นทาง รังสิต – ราชมงคล – พรธิสาร ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม) (วินพระพรหม)

รถตู้สาย 1156 รังสิต - ราชมงคล - พรธิสาร

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สะพานฟ้า – สะพานแดง – รพ.เอกปทุม – ม.นอร์ท – วัดเขียนเขต – ดรีมเวิลด์ – ม.อีสเทิร์น – ศาลธัญบุรี

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างเมเจอร์
– ราชมงคลจอดติดบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านพรธิสาร ตรงข้ามประตู 3

เวลาเดินรถ : ฟิวเจอร์ 6:00-22:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : ไปราชมงคล 20 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1154 รังสิต – หมู่บ้านพฤกษา 12

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1154 เส้นทาง รังสิต – หมู่บ้านพฤกษา 12 ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1154 รังสิต - หมู่บ้านพฤกษา 12

สถานที่จอด :
รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 2

เวลาเดินรถ : ฟิวเจอร์ 5.00-22.20 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ : 064-3317652
ร้องเรียนการบริการ เบอร์โทรศัพท์ ​: 084-4529863

อัตราค่าโดยสาร : ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1154 รังสิต – คลอง 3

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1154 เส้นทาง รังสิต – คลอง 3 ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1154 รังสิต - คลอง 3

เส้นทางเดินรถ จุดที่ผ่าน : สะพานฟ้า สะพานแดง รพ.เอกปทุม พฤกษา 17 วิลล่าบารานี พฤกษา 11 ภัสสร 12-1-2 พฤกษาวิลเลจ 3 พฤกษา 40 ภัสสร 3 บิ๊กซี พฤกษา 13-22B วัดเกิดการอุดม แพทย์แผนไทย

สถานที่จอด :
รังสิตจอดหน้าท่ารถตู้ต่างจังหวัด

อัตราค่าโดยสาร : 15 บาทตลอดสาย (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 423 เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 423 เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ โดย บริษัท เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด

รถตู้สาย 423 เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บิ๊กซีเพชรบุรี สมอพลือ โรบินสัน ไร่ถิ่นน้อย ดอนตะโก เขาพรหมชะแง้ ท่ายาง หนองบ้วย หนองแขม สาย 1 หนองเผาถ่าน ร่องระกำ นิคมนายาง ชะอำ บ่อแขม ที่ดินชะอำ ศาลปกครอง บางควาย ห้วยทรายเหนือ ค่ายพระราม 6 วัดมฤคทายวัน ค่ายนเรศวร ห้วยทรายใต้ เวเนเซีย สนามบินหัวหิน สวนดุสิต แม็คโคร รพ.หัวหิน วังไกลกังวล โต้รุ่ง หอนาฬิกา ตลาดแกรนด์ มาร์เก็ตวิลเลจ รพ.กรุงเทพ บลูพอร์ต หนองแก รพ.หัวหิน 3 พุทธไชโย รพ.สัตว์ บ้านพักโรงเรียนนายสิบ อุทยานราชภักดิ์ ค่ายโยธินฯ สวนสน ราชมงคล เขาเต่า หนองหอย ค่ายธนะรัชต์ โลตัสปราณบุรี แยกปราณบุรี ปากทางเขื่อน หนองตาแต้ม ลาดวิถี หนองคาง อำเภอสามร้อยยอด ศาลาลัย ไร่เก่า ไร่ใหม่ นาวัลเปรียง สามกระทาย บ่อน้ำทิพย์ ดอนกลาง สำโหรง หนองหมู กุยบุรี บ้านบน หนองตาเสือ แยกบ่อนอก คลองชายธง ทุ่งโก ทุ่งมะเม่า นิคม บ้านบึงม (บริการรับส่งราชภัฏเพชรบุรี)

ระยะทาง :  157 กม.

สถานที่จอด :
– เพชรบุรีจอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว
– ชะอำจอดสี่แยกชะอำ
– ปราณบุรีจอดท่ารถตลาดโรงเกลือ
– สามร้อยยอดจอดติดลัดดาวรรณแก๊ส ตลาดไร่ใหม่
– ประจวบจอดท่ารถตู้สี่แยกประจวบ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
เพชรบุรี 5.00-19.00 น. (รถออกทุก 20 นาที)
ขึ้นตามท่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ

ค่าโดยสาร :

 • ชะอำ-หัวหิน 30 บาท
 • ชะอำ-โลตัสหัวหิน 40 บาท
 • ชะอำ-พุทธไชโย/สวนสน 50 บาท
 • ชะอำ-บ้านเอื้อ/เขาเต่า/ปราณบุรี 60 บาท
 • ชะอำ-สามร้อยยอด 80 บาท
 • ชะอำ-สามกระทาย/กุยบุรี 100 บาท
 • ชะอำ-บ่อนอก/ประจวบ 120 บาท
 • หัวหิน-เพชรบุรี 100 บาท
 • สามร้อยยอด-หัวหิน 50 บาท
 • สามร้อยยอด-ปราณบุรี 30 บาท
 • สามร้อยยอด-ท่ายาง 100 บาท
 • สามร้อยยอด-เพชรบุรี 120 บาท

ติดต่อสอบถาม :

 • ประจวบ 091-2644542
 • หัวหิน 080-5817113
 • ปราณบุรี 080-6690070

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 409 นครปฐม – หัวหิน – ปราณบุรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 409 เส้นทางนครปฐม-หัวหิน-ปราณบุรี ให้บริการโดย บริษัท เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด

รถตู้สาย 409 นครปฐม - หัวหิน - ปราณบุรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : หนองดินแดง หนองโพ แยกบางแพ บ้านสิงห์ ดอนทราย ค่ายลูกเสือ บิ๊กซีราชบุรี สะพานดำ เขาวัง แยกห้วยชินสีห์ ป่าไก่ กระต่ายทอง แยกปากท่อ แยกวังมะนาว บางเค็ม หนองส้ม เขาย้อย หนองปรง บิ๊กซีเพชรบุรี ท่ายาง นายาง ชะอำ บ่อแขม บางควาย ห้วยทรายเหนือ-ใต้ ค่ายพระราม 6 ค่ายนเรศวร บ่อฝ้าย สวนสน เขาเต่า ค่ายธนะรัชต์

ระยะทาง :  176 กม.

สถานที่จอด :
– นครปฐมจอด ม.ศิลปากร (หน้าเกษตรจังหวัด)
– ชะอำจอดสี่แยกชะอำ
– หัวหินจอดมาร์เก็ตวิลเลจและ ซ.70
– ปราณบุรีจอดท่ารถตลาดโรงเกลือ

เวลาเดินรถ :
– หัวหิน 6.30-17.00 น. (รถออกทุก 1 ชั่วโมง)

ค่าโดยสาร :
– นครปฐม/บางแพ/หนองโพ-หัวหิน 160 บาท
– ราชบุรี-หัวหิน 140 บาท
– ขึ้นตามท่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
– นครปฐม 087-6671204
– หัวหิน (มาร์เก็ตวิลเลจ) 090-1380427,089-9198055
– หัวหิน (ซ.70) 080-5817133,088-7092364
– ปราณบุรี 080-6690070
– ห้วยหมู 063-1706243
– บิ๊กซีราชบุรี 061-6244731
– ชะอำ 089-9194606
– เพจ : JKP

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1119 ตลาดมีนบุรี – คู้ซ้าย – หนองจอก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1119 เส้นทาง ตลาดมีนบุรี – คู้ซ้าย – หนองจอก ให้บริการโดย บริษัท หนองจอกร่วมมิตรเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 1119 ตลาดมีนบุรี - คู้ซ้าย - หนองจอก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ศาล – ที่ดิน – โรงพัก – เรือนจำ – เมกาโฮม – ตลาดมังกร – ไปรษณีย์ – บ้านฟ้านันทวัน – สุทธาธร – พฤกษาวิลล์ 5-14 – ร.ร.สุเหร่าแสนแสบ – วนาทิพย์ – กฤษดานคร 25 – มัสยิดกมาลุ้ล – ซ.แบนชะโด – แยกลำหิน (ตลาดคู้) – กิตติชัยวิลล่า 9 – แคนคูน – นันทวี 4 – เคหะชุมชนหนองจอก – เต็มสิริพาร์ค – เต็มสิริ 1 – เต็มสิริเพลส – อัลฮูสนา – กิตติชัย 2 – เต็มสิริพลัส – เต็มสิริวิลล์ – นันทวี 5,3 – หนองจอกพิทยานุสรณ์ – สกุลดี

จุดจอดรถ :
มีนบุรี จอดมาร์เก็ตพาเหรด
หนองจอก จอดซอยไปสุเหร่าอินดารุลมินา

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : –

อัตราค่าโดยสาร : – (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น / เครดิตภาพ : แอดมินโอม,

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง