รถตู้สาย 218 ขอนแก่น-ภูเขียว,ขอนแก่น-ภูผาม่าน

รถตู้สาย 218 ขอนแก่น-ภูเขียว,ขอนแก่น-ภูผาม่าน ผู้ประกอบการ บริษัทภูเขียวขนส่ง จำกัด

ขอนแก่น-ภูเขียว

เส้นทางผ่าน : บขส.3 ขอนแก่น-บ้านทุ่ม-บ้านฝาง-ดอนโมง-หนองเรือ-หนองแก-ชุมแพ-หนองสองห้อง-ภูดิน-บขส.ภูเขียว (สายภูผาม่าน ผ่านโนนหัน-บ้านสนามบิน-โนนเรียน-บ้านธาตุ-ป่ากล้วย-โนนคอม)

เวลาเดินรถ จากขอนแก่นรถออกเที่ยวแรก 6:30 น. จากภูเขียวรถออกเที่ยวแรก 5:30 น. เที่ยวสุดท้ายจากขอนแก่น 21:00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

อัตราค่าโดยสาร
ขอนแก่น-ชุมแพ 87 บาท
ขอนแก่น-ภูเขียว 95 บาท
* ซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ *

ติดต่อสอบถามได้ที่

เครดิตภาพ แอดมินโอม , ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง