สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง (นครพนม)

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (ban phaeng bus terminal) ที่ตั้งอยู่ที่ถนนระหว่างที่ว่าการอำเภอบ้านแพง-บ้านนางัว เยื้องวัดชัยมงคล ห่างจากสถานีเดินรถบ้านแพงของ บขส. (ข้างเทศบาลตำบลบ้านแพง) ประมาณ 400 เมตร

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง มีรถเข้าใช้สถานีดังนี้

หมวด 2
– สาย 33 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง
– สาย 34 กรุงเทพฯ-สหัสขันธ์-บ้านแพง
Continue reading “สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง (นครพนม)”