รถตู้สาย 2288 อยุธยา – เสนา

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2288 เส้นทาง อยุธยา – เสนา (สายตรง) ให้บริการโดย บริษัท มหาพราหมณ์ จำกัด

รถตู้สาย 2288 อยุธยา - เสนา - เจ้าพรหม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : รพ.อยุธยา – วรเชษฐ์ – แยกพระขาว – สีกุก – บ้านแดง – โลตัส – บางนมโค – สามกอ – รพ.ศุภมิตร – ตลาดบ้านแพน

จุดจอด :
– อยุธยาจอดตลาดเจ้าพรหม ติดรถตู้ภาชี
– เสนาจอด บขส.

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ :
– เจ้าพรหม หมด 18:00 น.
– เสนา 5:20 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 20 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 703 อยุธยา – สุพรรณบุรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 703 อยุธยา-สุพรรณบุรี ผู้ประกอบการ บริษัท สามชุกประชากิจ จำกัด

รถตู้สาย 703 อยุธยา - สุพรรณบุรี

เส้นทางผ่าน : ตลาดเจ้าพรหม-รพ.อยุธยา-แยกวรเชษฐ์-แยกพระขาว-เบียร์ช้าง-สีกุก-โลตัสเสนา-วัดสามกอ-บขส.เสนา-ตลาดบ้านแพน-เจ้าเจ็ด-บางซ้าย-บ้านสุด-สาลี-บางปลาม้า-แยกแขวง-โลตัส-โรบินสัน-บขส.สุพรรณบุรี

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ: 5.20-18.40 น. (มีหลายเที่ยว)

อัตราค่าโดยสาร : อยุธยา – สุพรรณ 45 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– อยุธยา เบอร์โทรศัพท์ –
– สุพรรณ เบอร์โทรศัพท์ –
– สอบถามข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ –
– บริการไม่สุภาพแจ้ง เบอร์โทรศัพท์ –

ขึ้นตามท่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ-เก็บตั๋วไว้ให้ตรวจ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 349 รังสิต-อยุธยา-เสนา

รถตู้สาย 349 รังสิต-อยุธยา-เสนา ผู้ประกอบการ บ.เสนาสหนิยม จก.

รถตู้สาย 349 รังสิต-อยุธยา-เสนา

เส้นทางผ่าน : ท่ารถบ้านนาเก่าตรงข้ามเมเจอร์-บขส.รังสิต (หมอชิต 3)-โรงกษาปณ์-บุญคุ้ม-ประทานพร-ไวท์เฮ้าส์-บางขันธ์-มธ.รังสิต-ม.กรุงเทพ-นวนคร-วค.วไลย-ประตูน้ำพระอินทร์-ไฮเทค-อินโด-โลตัสอยุธยา–ราชธานี-พระญาติ-เจดีย์-อยุธยา (ไม่เข้าเจ้าพรหม) -รพ.อยุธยา-วรเชษฐ์-แยกพระขาว-สีกุก-โลตัสเสนา-วัดบางนมโค-วัดสามกอ-ตลาดบ้านแพน-บขส.เสนา

เวลาเดินรถ
รังสิต 6.30-18.30 น.
เสนา 5.00-17.30 น.
รถออกทุก 20-30 นาที

ค่าโดยสาร
รังสิต-นวนคร/พระอินทร์ 15 บาท
รังสิต-อยุธยา/พระขาว/เสนา 40 บาท
** ขึ้นกลางทางจ่ายค่าโดยสารและรับตั๋วตอนลงรถ

ติดต่อสอบถาม
รังสิต –
เสนา –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง