รถตู้สาย 510 บุรีรัมย์-ตาพระยา (เฉลิมเกียรติสวัสดิ์)

รถตู้สาย 510 บุรีรัมย์-ตาพระยา ผู้ประกอบการ บริษัท เฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด

รถตู้สาย 510 บุรีรัมย์-ตาพระยา

เส้นทางผ่าน : บขส.บุรีรัมย์-กระสัง-บ้านบัว-สวายสอ-สะแกโพรง-หนองสองห้อง-กระเดื่อง-โคกสูง-ระนามพลวง-หนองยายพิมพ์-ถนนหัก-เข้า บขส.นางรอง-โคกตะแบก-แยกตะโก-ดอนไม้ไฟ-ตาเป๊ก-บัวตะเคียน-ยายคำ-หนองหิน-สุขสำราญ-ยายแย้ม-หัวทำนบ-หนองยาง-ละหานทราย-โคกไม้แดง-โคกใหม่-หนองกราด-หนองกก-ส้มป่อย-โนนดินแดง-ป่าไม้สหกรณ์-หนองบอน-คลองโป่ง-คลองหิน-ลำนางรอง-ด่านหนองเสม็ด-บ้านใหม่ไทยถาวร-หนองติม-ตะโก-โคกเพร็ก-มะกอก-ตาพระยา

เวลาเดินรถ
บุรีรัมย์ : 12:40,15:30,17:00 น.
ตาพระยา : 6:00,7:00,8:30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตรูปภาพ เพจ บริษัท เฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด , ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง