รถตู้สาย 2121 ลพบุรี – ลำนารายณ์

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2121 ลพบุรี – ลำนารายณ์ (รถด่วน) ให้บริการโดย วินผู้ใหญ่เขียน (รถร่วม บขส.)

รถตู้สาย 2121 ลพบุรี - ลำนารายณ์

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เสาธง – โคกกะเทียม – บ่อแก้ว – หนองคู – เขาสะพานนาค – สะพานจันทร์ – ห้วยโป่ง – เขาทับควาย – หลุมข้าว – วังขอนขว้าง – เขากะโหลก – โคกสำโรง – สระสองตอน – เพนียด – เขาจรเข้ – การอาชีพ – วังเพลิง – มะม่วงเจ็ดต้น – เขาแหลม ห้วยหิน – ม่วงค่อม – ห้วยนา – ลำโกฏิทอง – ท่ามะกอก

จุดจอด :
– ลพบุรี จอด บขส.
– ลำนารายณ์ จอด บขส.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– ลพบุรี เบอร์โทรศัพท์ : –
– ม่วงค่อม เบอร์โทรศัพท์ :-
– ท่าหลวง เบอร์โทรศัพท์ : –
– ลำนารายณ์ (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์) เบอร์โทรศัพท์ : –

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 80 บาท (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 106 ลพบุรี-ตาคลี

รถตู้สาย 106 ลพบุรี-ตาคลี ผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจลพบุรีทัวร์ จำกัด (รถร่วม บขส.) เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

รถตู้สาย 106 ลพบุรี-ตาคลี

เส้นทางผ่าน : บขส.ลพบุรี (ช่อง 8)-แยก รพ.อานันทฯ-เสาธง-ปืนใหญ่-ห้วยโป่ง-หลุมข้าว-โคกสำโรง-บ้านชอน-หนองม่วง-บ่อทอง-วงษ์สว่าง-น้ำวิ่ง-ลำพยนต์-กระดิ่งทอง-แยกเกษตรชัย (สำโรงชัย)-ตากฟ้า-บขส.ตาคลี

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
ลพบุรี : 5.00-19.00 น. (เสาร์-อาทิตย์เริ่ม 6.00 น.)
ตาคลี : 5.00-16.40 น.

สำรองที่นั่งได้ที่ :
ลพบุรี เบอร์โทรศัพท์ : –
โคกสำโรง เบอร์โทรศัพท์ : –
หนองม่วง เบอร์โทรศัพท์ : –
ตากฟ้า เบอร์โทรศัพท์ : –
ตาคลี เบอร์โทรศัพท์ : –

หมายเหตุ :
– เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีผุ้โดยสารใช้บริการมาก ผู้ที่ขึ้นจากกลางทางต้องโทรศัพท์จองตามท่าที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น ขาขึ้นไปตาคลีถ้าจะขึ้นจากเสาธงให้โทรจองท่าลพบุรีก่อน หรือขาลงไปลพบุรีถ้าจะขึ้นจากวงษ์สว่างให้โทรจองท่าตากฟ้าก่อน มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่มีที่นั่ง
– ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น