รถตู้สาย 429 ชุมพร – ระนอง

รถตู้โดยสารปรับอกาศ สาย 429 ชุมพร-ระนอง ผู้ประกอบการ บริษัท รวมพลคนชุมพรเดินรถ จำกัด

รถตู้โดยสารปรับอกาศ สาย 429 ชุมพร-ระนอง

เส้นทางผ่าน : ชุมพร (ท่าตะเภาซอย 1 ติดร้านหมอนิภาภรณ์)-แยกปฐมพร-จปร.-ปากจั่น-ทับหลี-กระบุรี-บางหมี-สองรา-บางใหญ่-บางแก้ว-เขาฝาชี-แยกละอุ่น-น้ำตกปุญญบาล-บขส.ระนอง

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ : 7.00-17.00 น. (รถออกทุกชั่วโมง) *หมายเหตุ จากชุมพรวันจันทร์เที่ยวแรก 6.00 น.

อัจราค่าโดยสาร : เต็มสาย ชุมพร-ระนอง 120 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
– ชุมพร เบอร์โทรศัพท์ –
– ระนอง เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง