รถตู้สาย 675 เชียงราย-ฝาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 675 เชียงราย-ฝาง ผู้ประกอบการ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (รถตู้บลูไนน์บายกรีนบัส)

จองตั๋วรถทัวร์

เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงรายเก่า-วัดร่องขุ่น-แม่ลาว-ดงมะดะ-ปากทางบ่อน้ำมัน-ฝาง (ตลาดโชคธานี)

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงราย 8.00 น., 14.00 น. (วันอาทิตย์มีเที่ยว 16.00 น.)
– ฝาง 8.30, 14.00 น.

อัตราค่าโดยสาร : เชียงราย-ฝาง 80 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง