รถตู้สาย 2402 เชียงราย – ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2402 เส้นทาง เชียงราย – ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า) ให้บริการโดย บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 2402 เชียงราย - ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า)

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ร่องขุ่น – หัวดอย – ห้วยสัก – เชียงเคี่ยน – แม่ลอยไร่ – ปล้อง – เทิง

จุดจอด :

  • เชียงราย จอด บขส.เก่า
  • ภูชี้ฟ้า จอดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงราย 13:00 น.
– ภูชี้ฟ้า 9:00 น.
– รถวิ่งเฉพาะฤดูท่องเที่ยวเท่านั้น,1 เที่ยวรถออกพร้อมกัน 2 คัน นอกฤดูกาลรถวิ่งแค่เทิงหรือเชียงคำ

อัตราค่าโดยสาร : 150 บาทตลอดสาย (ซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

หมายเหตุ :
1.ถ้าพักคืนเดียวสามารถซื้อตั๋วขากลับล่วงหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้เลย เกินกว่านั้นไม่สามารถจองได้
2.ขากลับควรมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวล่วงหน้า 30 นาที

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง