รถตู้สาย 144 เชียงราย – แพร่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 144 เชียงราย-แพร่ ผู้ประกอบการ บริษัท แพร่ยานยนต์ขนส่ง จำกัด (รถตู้หนานคำ)

รถตู้สาย 144 เชียงราย - แพร่

เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงราย 2 (ตะเคียนคู่)-ดงมะดะ-พาน-แม่ใจ-บขส.พะเยา-ม.พะเยา-แม่กา-บ้านร้อง-งาว-สอง-ร้องกวาง-บขส.แพร่

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ:
เชียงราย,แพร่ 5.00-18.00 น.
พะเยา ไปเชียงราย 7.30-19.30 น.
พะเยา ไปแพร่ 6.30-19.00 น.

อัตราค่าโดยสาร :
เชียงราย-พะเยา 63 บาท
เชียงราย-ม.พะเยา/งาว 100 บาท
เชียงราย-แพร่ 165 บาท
แพร่-สอง 60 บาท
แพร่-งาว/ม.พะเยา/พะเยา 100 บาท
แพร่-พาน 130 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
– แพร่ เบอร์โทรศัพท์ –
– พะเยา เบอร์โทรศัพท์ –
– เชียงราย เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 614 ลำปาง – ลอง – แพร่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 614 ลำปาง – ลอง – แพร่ ผู้ประกอบการ สหกรณ์เดินรถลำปาง

รถตู้สาย 614 ลำปาง - ลอง - แพร่

เส้นทางผ่าน : บขส.ลำปาง-กาดเมฆ-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-บ้านกล้วย-แม่ทะหลวง-ศูนย์สร้างทางลำปาง-บ้านใหม่-วังเงิน-บ้านมาย-ปางมะโอ-แม่แขม-แม่ลอง-นาอุ่นน่อง-ลอง-บ้านปิน-ทุ่งตากล้า-ผามอก-บขส.แพร่

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ :
– แพร่ 6.00 7.00 8.00 8.50 9.40 10.30 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20
– ลำปาง 6.40 7.30 8.20 9.10 9.55 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย ลำปาง-แพร่ 75 บาท

ติดต่อคนขับรถแต่ละคัน สำหรับการรับ-ส่งของ ตามของ (ยกเว้นถามเวลา) ดังนี้
614-1 (ไก่) –
614-2 (เทียม) –
614-3 (เอนก) –
614-4 (สมาน) –
614-5 (จ่าแก้ว) –
614-6 (คำมูล) –
614-7 (จำรัส) –
614-8 (จรวจ) –
614-9 (เบิ้ม) –
614-10 (โกเนี้ยว) –
614-11 (รุจน์) –
614-12 (สุพจน์) –
614-13 (เขียว)-
614-14 (มุกข์ดา) –
614-15 (สุพล) –
614-16 (บอย) –

ขึ้นตามท่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง