รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี – วังวน (ทางเขาลูกช้าง)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1767 เส้นทาง เพชรบุรี – วังวน (ไปทางเขาลูกช้าง) ให้บริการโดย บริษัท สหเพชรบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี-วังวน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : โพไร่หวาน – ตลาดท่ายาง – หนองบ้วย – โค้งข่อย – เขื่อนเพชร – ท่าซิก – ร.ร.หนองชุมแสง – โค้งตาบาง – ไร่หลวง – ท่าลาว – สาระเห็ด – กลัดจิก – ท่ามะริด – เขาเตาหม้อ – ท่าไม้รวก – ห้วยปลาดุก – เทพราช – หนองเขาอ่อน – ห้วยผาก – ถ้ำเสือ – ห้วยหินเพลิง – หนองโรง – ทุ่งยาว – ทุ่งโป่ง – หนองเสือ – หนองคอไก่ – โครงการชั่งหัวมัน – เขากระปุก – ยางชุม – โป่งเกตุ – พุมะค่า – หนองเอื้อง – โป่งแย้ – หนองขาม – พุหวาย – ทุ่งจับญวน – บ่อหลวง – รางจิก – หนองตาฉาว – หนองหงษ์ – ไร่ใหม่ – ทุ่งขาม – โพรงเข้ – ห้วยปลาดุก – หุบเฉลา – ห้วยแม่เพรียง – ห้วยไผ่ – หนองปืนแตก

จุดจอด :
– เพชรบุรี จอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
เพชรบุรี 5:00 – 20:00 น.

อัตราค่าโดยสารจากเพชรบุรี
– ไปท่ายาง 30 บาท
– ไปโค้งข่อย 40 บาท
– ไปเขื่อนเพชร/ท่าซิก/ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา 50 บาท
– ไป หนองชุมแสง/โค้งตาบาง 60 บาท
– ไปไร่หลวง/เขาลูกช้าง 70 บาท
– ไปแยกท่าไม้รวก/สาระเห็ด/ห้วยหินเพลิง 80 บาท
– ไปหนองโรง/กลัดจิก/เขาเตาหม้อ 90 บาท
– ไปท่าไม้รวก/เทพราช/หนองเขาอ่อน/ห้วยผาก/หนองเสือ/หนองคอไก่/ทุ่งยาว/ทุ่งโป่ง/เขากระปุก/ยางชุม/โครงการชั่งหัวมัน 100 บาท
– ไปหนองตาฉาว/หนองขาม 110 บาท
– ไปพุมะค่า/โป่งเกตุ/ห้วยปลาดุก/วัดถ้ำเสือ/ทุ่งเคล็ด/ทุ่งจับญวน/รางจิก/พุหวาย 120 บาท
– ไปโป่งแย้/หนองเอื้อง/หนองหงษ์/ไร่ใหม่/ห้วยไผ่ 130 บาท
– ไปทุ่งขาม/หุบเฉลา 140 บาท
– ไปห้วยแม่เพรียง/หนองปืนแตก/ด่านโง 150 บาท

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี – วังวน (ทางแก่งกระจาน)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1767 เส้นทาง เพชรบุรี-วังวน (ไปทางแก่งกระจาน) ให้บริการโดย บริษัท สหเพชรบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี-วังวน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : โพไร่หวาน – ตลาดท่ายาง – ท่าคอย – ท่าขาม – เขื่อนเพชร – คอละออม – แม่ประจันต์ – ห้วยเสือ – วังไคร้ – ท่าหัวลบ – สระยายนนท์ – หนองมะกอก – วังจันทร์ – บ้านซ่อง – รพ.แก่งกระจาน – วงเวียนแก่งกระจาน – บ้านดิน – เขากลิ้ง – ตอไม้แห้ง – หนองบัว – อุทยานกวนอิม – นากรวย – ทุ่งตลาด – มะขามโพรง – ห้วยกวางจริง – หนองหงษ์ – ท่าเรือ – อุทยาน – สะพานแขวน – ศูนย์ฝึกรบพิเศษ – ถ้ำเสือ – สองพี่น้อง – โป่งอิฐ – หนองปืนแตก

จุดจอด :
– เพชรบุรี จอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว
– แก่งกระจาน จอดหน้าโรงพัก

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (รถออกทุก 1 ชั่วโมง)
– เพชรบุรี 7:40 – 18:30 น.
– แก่งกระจาน 6:00 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสารจากเพชรบุรี
– ไปท่ายาง 30 บาท
– ไปเขื่อนเพชร 50 บาท
– ไปคอละออม/แยกแม่ประจันต์/ห้วยเสือ 60 บาท
– ไปวังไคร้/ท่าหัวลบ/เข้าแม่ประจันต์/แยกหนองมะกอก/บ้านซ่อง/วังจันทร์ 70 บาท
– เข้าบ้านซ่อง/หนองมะกอก 100 บาท
– ไปเขากลิ้ง/ตอไม้แห้ง/บ้านดิน/หนองหงษ์/แก่งกระจาน 80 บาท
– ไปนากรวย/ทุ่งตลาด 120 บาท
– ไปหนองบัว/อุทยานกวนอิม 130 บาท
– ไปท่าเรือ 100 บาท
– ไปอุทยาน/สะพานแขวน 120 บาท
– ไปวังวน 130 บาท
– ไปถ้ำเสือ/สองพี่น้อง/หนองปืนแตก/ศูนย์ฝึกรบพิเศษ 150 บาท

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 423 เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 423 เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ โดย บริษัท เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด

รถตู้สาย 423 เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บิ๊กซีเพชรบุรี สมอพลือ โรบินสัน ไร่ถิ่นน้อย ดอนตะโก เขาพรหมชะแง้ ท่ายาง หนองบ้วย หนองแขม สาย 1 หนองเผาถ่าน ร่องระกำ นิคมนายาง ชะอำ บ่อแขม ที่ดินชะอำ ศาลปกครอง บางควาย ห้วยทรายเหนือ ค่ายพระราม 6 วัดมฤคทายวัน ค่ายนเรศวร ห้วยทรายใต้ เวเนเซีย สนามบินหัวหิน สวนดุสิต แม็คโคร รพ.หัวหิน วังไกลกังวล โต้รุ่ง หอนาฬิกา ตลาดแกรนด์ มาร์เก็ตวิลเลจ รพ.กรุงเทพ บลูพอร์ต หนองแก รพ.หัวหิน 3 พุทธไชโย รพ.สัตว์ บ้านพักโรงเรียนนายสิบ อุทยานราชภักดิ์ ค่ายโยธินฯ สวนสน ราชมงคล เขาเต่า หนองหอย ค่ายธนะรัชต์ โลตัสปราณบุรี แยกปราณบุรี ปากทางเขื่อน หนองตาแต้ม ลาดวิถี หนองคาง อำเภอสามร้อยยอด ศาลาลัย ไร่เก่า ไร่ใหม่ นาวัลเปรียง สามกระทาย บ่อน้ำทิพย์ ดอนกลาง สำโหรง หนองหมู กุยบุรี บ้านบน หนองตาเสือ แยกบ่อนอก คลองชายธง ทุ่งโก ทุ่งมะเม่า นิคม บ้านบึงม (บริการรับส่งราชภัฏเพชรบุรี)

ระยะทาง :  157 กม.

สถานที่จอด :
– เพชรบุรีจอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว
– ชะอำจอดสี่แยกชะอำ
– ปราณบุรีจอดท่ารถตลาดโรงเกลือ
– สามร้อยยอดจอดติดลัดดาวรรณแก๊ส ตลาดไร่ใหม่
– ประจวบจอดท่ารถตู้สี่แยกประจวบ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
เพชรบุรี 5.00-19.00 น. (รถออกทุก 20 นาที)
ขึ้นตามท่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ

ค่าโดยสาร :

 • ชะอำ-หัวหิน 30 บาท
 • ชะอำ-โลตัสหัวหิน 40 บาท
 • ชะอำ-พุทธไชโย/สวนสน 50 บาท
 • ชะอำ-บ้านเอื้อ/เขาเต่า/ปราณบุรี 60 บาท
 • ชะอำ-สามร้อยยอด 80 บาท
 • ชะอำ-สามกระทาย/กุยบุรี 100 บาท
 • ชะอำ-บ่อนอก/ประจวบ 120 บาท
 • หัวหิน-เพชรบุรี 100 บาท
 • สามร้อยยอด-หัวหิน 50 บาท
 • สามร้อยยอด-ปราณบุรี 30 บาท
 • สามร้อยยอด-ท่ายาง 100 บาท
 • สามร้อยยอด-เพชรบุรี 120 บาท

ติดต่อสอบถาม :

 • ประจวบ –
 • หัวหิน –
 • ปราณบุรี –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถบัสปรับอากาศ สาย 777 ภูเก็ต – พัทยา (สวัสดีทั่วไทย)

บริษัท สวัสดีทั่วไทย จำกัด บริการรถบัสโดยสารปรับอากาศประจำทาง สายที่ 777 เส้นทางภูเก็ต – พัทยา , พัทยา – ภูเก็ต โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น รุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งประเภท ปรับอากาศชั้น1 (ป.1) และ ประเภท วีไอพี VIP

ภูเก็ต – พัทยา
Continue reading “รถบัสปรับอากาศ สาย 777 ภูเก็ต – พัทยา (สวัสดีทั่วไทย)”

รถตู้สาย 409 ช่วงแยกกาญจนบุรี-หัวหิน

รถตู้สาย 409 ช่วงแยกกาญจนบุรี-หัวหิน ผู้ประกอบการ บริษัท เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต จำกัด

กาญจนบุรี-หัวหิน

เส้นทางผ่าน : บขส.กาญจนบุรี (ช่อง 7)-ท่าล้อ-ท่าม่วง-ไร่อ้อย-บริหาร-วังขนาย-ท่าเรือ-ท่ามะกา-ลูกแก-บ้านโป่ง-หนองโพ-แยกบางแพ-ดอนทราย-เจ็ดเสมียน-ค่ายลูกเสือ-บิ๊กซี-ค่ายภาณุรังษี-ราชบุรี-เขาวัง-กระต่ายทอง-ป่าไก่-แยกปากท่อ-วังมะนาว-บางเค็ม-สระพัง-เขาย้อย-หนองปรง-เพชรบุรี-โพไร่หวาน-ท่ายาง-นายาง-ชะอำ-บ่อแขม-ห้วยทราย-ค่ายพระราม 6-ค่ายนเรศวร-บ่อฝ้าย-หัวหิน (ท่ารถ ซ.หัวหิน 51)

เวลาเดินรถ : 5.00,6.15-18.15 น. (รถออกทุกชั่วโมง)
วันอาทิตย์เที่ยวแรก 4.30 น. เที่ยวต่อไป 6.15 น.

สำรองที่นั่ง
กาญจนบุรี –
หัวหิน –

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 220 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง