รถตู้สาย 2345 เชียงใหม่ – น้ำพุร้อนสันกำแพง / แม่กำปอง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2345 เส้นทาง เชียงใหม่ – น้ำพุร้อนสันกำแพง / แม่กำปอง ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถสันกำแพง

รถตู้สาย 2345 เชียงใหม่ - น้ำพุร้อนสันกำแพง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : หนองหอย – ร.ร.กาวิละ – พรอมเมนาดา – บ้านยวม – ป่าตาล – ดงขี้เหล็ก – แม่ออน – สหกรณ์ 2 – ห้วยแก้ว – น้ำตกธารทอง – โครงการหลวงตีนตก

จุดจอด :

 • เชียงใหม่จอด กาดหลวง
 • แม่กำปอง จอดศูนย์การเรียนรู้

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงใหม่ 7:40, 11.40, 14:30 น.
– แม่กำปอง 9:20, 13.20, 16:00 น.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • เบอร์โทรศัพท์ –
 • Facebook Page : รถตู้น้ำพุร้อนสันกำแพง Van transpot to San Kamphaeng Hot Springs
 • ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ,โปรดสำรองที่นั่งก่อนเดินทาง (เลื่อนการเดินทางได้ก่อนเดินทาง 3 วัน)

อัตราค่าโดยสาร : กาดหลวง – แม่กำปอง 150 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 2524 เชียงใหม่ – บ้านถวาย – สารภี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2524 เส้นทาง เชียงใหม่ – บ้านถวาย – สารภี
ให้บริการโดย บริษัท ถวายบริการเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 2524 เชียงใหม่ - บ้านถวาย - สารภี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – ประตูเชียงใหม่ – วัวลาย – โรบินสัน – สนามบิน – โลตัส – บิ๊กซี – หางดง – กาดฝรั่ง – บ้านถวาย – น้ำโท้ง – ท่ามะโอ – ยางเนิ้ง

จุดจอด :

 • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
 • สารภี จอด ร.ร.วชิราลัย

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– ช้างเผือก 10:00, 17:10 น.
– สารภี 6:00 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์), 8:00, 15:30 น. (หยุดวิ่งวันอาทิตย์)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • เบอร์โทรศัพท์ –
 • facebook page : รถตู้บ้านถวาย Taxi

อัตราค่าโดยสาร : 30 บาทตลอดสาย (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 2201ก เชียงใหม่ – พร้าว

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2201ก เส้นทาง เชียงใหม่ – พร้าว (สายใต้)
ให้บริการโดย บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 2201ก เชียงใหม่ - พร้าว

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แม่โจ้ – เจดีย์แม่ครัว – แม่แฝก – แม่แต – ร่มหลวง – บ้านโป่ง – แม่นาป้าก – แม่หอพระ – บ้านผึ้ง – สันนาเม็ง – สวนป่า – บ้านหลวง (ป้อมพิทักษ์ธรรม) – ป่าห้า – โหล่งขอด – ห้วยทราย – สบปั๋ง – แม่ปั๋ง – ประดู่ – ห้วยงู – นิคมสหกรณ์ร่มเกล้า – หนองบัว- แม่แวน – เขื่อนผาก – บ้านหม้อ – ป่าจี้

จุดจอด :

 • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
 • พร้าว จอดท่ารถเปรมประชา ตรงข้ามศาลหลักเมือง

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ : (เฉพาะรอบรถตู้)
– เชียงใหม่ 9:30, 10:30, 13:00, 16:00 น.
– พร้าว 7:30, 9:30, 12:30, 13:30 น.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– facebook page : Prempracha Transport
– จองตั๋วออนไลน์ www.premprachatransports.com

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1231ก เชียงใหม่ – ฝาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1231ก เส้นทาง เชียงใหม่ – ฝาง (รถด่วน) ให้บริการโดย บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

รถตู้สาย 1231ก เชียงใหม่ - ฝาง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แม่แตง – เชียงดาว – ไชยปราการ

จุดจอด :

 • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
 • ฝาง จอดข้างโรงพยาบาล

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงใหม่ 9:00, 12:00, 16:00 น.
– ฝาง 8:30, 13:00, 16:00 น.

ค่าโดยสาร : 150 บาท (ซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– ช้างเผือก เบอร์โทรศัพท์ –
– ฝาง เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน) ผู้ประกอบการ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (รถตู้บลูไนน์บายกรีนบัส)

รถตู้สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน)

เส้นทางผ่าน : บขส.อาเขตเชียงใหม่-นิคมลำพูน-ดอยติ-ตลาดทุ่งเกวียน-แยกห้างฉัตร-แยกนาก่วม-บขส.ลำปาง

(ขาขึ้นจากลำปางจอดส่งที่ลำพูนแค่ป้ายดอยติและนิคมลำพูนเท่านั้น ไม่เข้า บขส.ลำพูน ขาล่องจากเชียงใหม่จอดส่งตั้งแต่ตลาดทุ่งเกวียนเป็นต้นไป รถไม่มีการจอดรับกลางทางใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีการจองตั๋วใด ๆ ทั้งสิ้น จะต้องขึ้นรถที่ต้นทางในวันเวลาเดินทางเท่านั้น)

เวลาเดินรถ : 6.30-18.00 น. (เต็มก่อนออกก่อน)

อัตราค่าโดยสาร : 73 บาทตลอดสาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : เบอร์โทรศัพท์ – (เบอร์นี้ไม่สามารถใช้จองได้)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 612 เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 612 เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน และช่วงตัดเชียงใหม่-ปาย ผู้ประกอบการ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 612 เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน

เส้นทางผ่าน : บขส.อาเขตเชียงใหม่-แม่มาลัย-สบเปิง-ป่าแป๋-แม่แสะ-แม่ยะ-ปาย-ปางมะผ้า-แม่สุยะ-ห้วยผา-ปางหมู-บขส.แม่ฮ่องสอน

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ: สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน (วิ่ง 6 ชั่วโมง)
ค่าโดยสาร 250 บาท
เชียงใหม่ 6.30-14.30 น.
แม่ฮ่องสอน 7.00-15.00 น.
(รถออกทุก 1 ชั่วโมง)

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ: สายเชียงใหม่-ปาย (วิ่ง 3 ชั่วโมง)
ค่าโดยสาร 150 บาท
เชียงใหม่ 6.30-17.30 น.
ปาย 7.00-17.00 น.
(รถออกทุก 1 ชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ได้ที่บริษัท สำนักงานอาเขต เบอร์โทรศัพท์ 053-304748 หรือโทรจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ 053-492999 ต่อ 100

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 170 ช่วงตัดเชียงใหม่-แม่สะเรียง เชียงใหม่-ขุนยวม และแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 170 ช่วงตัดเชียงใหม่-แม่สะเรียง เชียงใหม่-ขุนยวม และแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ผู้ประกอบการ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 170 ช่วงตัดเชียงใหม่-แม่สะเรียง เชียงใหม่-ขุนยวม และแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

– ช่วงตัดเชียงใหม่-แม่สะเรียง
เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงใหม่ (อาเขต)-อ.หางดง-อ.สันป่าตอง-อ.ดอยหล่อ-อ.จอมทอง-อ.ฮอด-บ่อหลวง-กิ่วลม-กองลอย-แม่เหาะ-ท่ารถ อ.แม่สะเรียง

เวลาเดินรถ :
จากเชียงใหม่ 9.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.00 น.
จากแม่สะเรียง 7.00 8.00 11.00 13.00 15.00 17.00 น.

ค่าโดยสาร : เต็มสาย เชียงใหม่-แม่สะเรียง 200 บาท

– ช่วงตัดเชียงใหม่-ขุนยวม
เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงใหม่ (อาเขต)-อ.หางดง-อ.สันป่าตอง-อ.ดอยหล่อ-อ.จอมทอง-อ.ฮอด-บ่อหลวง-กิ่วลม-กองลอย-แม่เหาะ-ท่ารถ อ.แม่สะเรียง-แม่เตี้ย-ท่าผาปุ้ม-ทุ่งรวงทอง-แม่ลาน้อย-แม่ปาง-แม่ลาหลวง-หนองแห้ง-ท่าหินส้ม-หางปอน-เมืองปอน-ขุนยวม

เวลาเดินรถ :
จากเชียงใหม่ 7.00 11.00 13.00 14.00
จากขุนยวม 6.00 7.00 14.00 18.00

– ช่วงตัดแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
เส้นทางผ่าน : ท่ารถ อ.แม่สะเรียง-แม่เตี้ย-ท่าผาปุ้ม-ทุ่งรวงทอง-แม่ลาน้อย-แม่ปาง-แม่ลาหลวง-หนองแห้ง-ท่าหินส้ม-หางปอน-เมืองปอน-ขุนยวม-แม่สุรินทร์-แม่จ๋า-ห้วยโป่ง-ผาบ่อง-ป่าปุ๊-แม่สะกึด-ท่าโป่งแดง-บขส.แม่ฮ่องสอน

เวลาเดินรถ :
จากแม่สะเรียง 7.00
จากแม่ฮ่องสอน 14.00

สอบถามได้ที่บริษัท สำนักงานอาเขต
เบอร์โทรศัพท์ 053-304748 หรือโทรจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ 053-492999 ต่อ 100

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 181 เชียงใหม่ – ลำพูน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 181 เชียงใหม่-ลำพูน ผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ขนส่งมวลชน (รถร่วมบริษัท ลำพูนพัฒนาเดินรถ จำกัด)

รถตู้สาย 181 เชียงใหม่-ลำพูน

เส้นทางผ่าน : บขส.ช้างเผือก-กาดหลวง-สะพานนวรัฐ-ตลาดหนองหอย-เสาหิน-หนองผึ้ง-กองทราย-วิทยาลัยเทคนิคสารภี-กู่เสือ-วัดเวฬุวัน-สารภี-วัดแสนหลวง-ยางเนิ้ง-ต้นเหียว-ตลาดเก้าแสน-วัดสารภี-รพ.สารภี-ปากกอง-อุโมงค์-ป่าเห็ว-หนองหมู-ป่าเส้า-ต้นผึ้ง-เหมืองง่า-สันป่ายางหน่อม-หนองเส้ง-จักรคำ-พระธาตุหริภุญไชย-แจ่มฟ้า-ประตูลี้-บขส.ลำพูน

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ:
เชียงใหม่ (ช้างเผือก) : 6.30-18.10 น.
ลำพูน : 6.00-17.30 น. (17.30 รอรถที่แจ่มฟ้า)
รถออกทุก 20 นาที

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย เชียงใหม่-ลำพูน 25 บาท
ขึ้นลงรายทางคิดตามระยะทาง ** ขึ้นรถตามท่าต่าง ๆ ซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ **

ติดต่อสอบถามได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง