รถตู้สาย 2402 เชียงราย – ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2402 เส้นทาง เชียงราย – ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า) ให้บริการโดย บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 2402 เชียงราย - ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า)

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ร่องขุ่น – หัวดอย – ห้วยสัก – เชียงเคี่ยน – แม่ลอยไร่ – ปล้อง – เทิง

จุดจอด :

  • เชียงราย จอด บขส.เก่า
  • ภูชี้ฟ้า จอดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงราย 13:00 น.
– ภูชี้ฟ้า 9:00 น.
– รถวิ่งเฉพาะฤดูท่องเที่ยวเท่านั้น,1 เที่ยวรถออกพร้อมกัน 2 คัน นอกฤดูกาลรถวิ่งแค่เทิงหรือเชียงคำ

อัตราค่าโดยสาร : 150 บาทตลอดสาย (ซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

หมายเหตุ :
1.ถ้าพักคืนเดียวสามารถซื้อตั๋วขากลับล่วงหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้เลย เกินกว่านั้นไม่สามารถจองได้
2.ขากลับควรมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวล่วงหน้า 30 นาที

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1241 เชียงราย – แม่สาย

รถตู้โดยสารปรับอากาศสาย 1241 เส้นทางเชียงราย – แม่สาย ให้บริการโดย บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1241 เชียงราย - แม่สาย

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ป่าซาง – แม่คำ – สันกอง – ห้วยไคร้ – บ้านโป่ง – บ้านถ้ำ – บ้านจ้อง

จุดจอด :

  • เชียงราย จอด บขส.เก่า
  • แม่สาย จอด บขส.

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– แม่สาย 6:00 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถบัสสนามบินเชียงราย – บขส. (CR BUS : Chiangrai City Bus)

บริการบัสปรับอากาศ (CR BUS : Chiangrai City Bus) เส้นทางบริการไป-กลับ จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – บขส. 1 – บขส. 2 ระยะทาง 15 กิโลเมตร ฟรี Wifi / CCTV / ทางขึ้น-ลง สำหรับผู้พิการและรถเข็น ให้บริการโดย บริษัท ธนภณ 888 จำกัด

รถบัสสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เส้นทางเดินรถ ไป-กลับ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 – แยกแม่กรณ์ – เซ็นทรัลพลาซ่า – ถนนสันคอกช้าง – สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 1 – ไนท์บาร์ซาร์ – ศาลจังหวัดเชียงราย – สถานีตํารวจภูธรฯ – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – แยกสนามกีฬาจังหวัด – ถนนเวียงบูรพา – อบจ. – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

อัตราค่าโดยสาร : 20 บาทตลอดสาย

ตารางเดินรถ / เที่ยวรถ เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562
ตารางเดินรถ รถบัสสนามบินเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : –
facebook : CRCITYBUS

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

ข้อมูลและรูปภาพ : facebook page – CR Bus

รถตู้สาย 144 เชียงราย – แพร่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 144 เชียงราย-แพร่ ผู้ประกอบการ บริษัท แพร่ยานยนต์ขนส่ง จำกัด (รถตู้หนานคำ)

รถตู้สาย 144 เชียงราย - แพร่

เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงราย 2 (ตะเคียนคู่)-ดงมะดะ-พาน-แม่ใจ-บขส.พะเยา-ม.พะเยา-แม่กา-บ้านร้อง-งาว-สอง-ร้องกวาง-บขส.แพร่

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ:
เชียงราย,แพร่ 5.00-18.00 น.
พะเยา ไปเชียงราย 7.30-19.30 น.
พะเยา ไปแพร่ 6.30-19.00 น.

อัตราค่าโดยสาร :
เชียงราย-พะเยา 63 บาท
เชียงราย-ม.พะเยา/งาว 100 บาท
เชียงราย-แพร่ 165 บาท
แพร่-สอง 60 บาท
แพร่-งาว/ม.พะเยา/พะเยา 100 บาท
แพร่-พาน 130 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
– แพร่ เบอร์โทรศัพท์ –
– พะเยา เบอร์โทรศัพท์ –
– เชียงราย เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 675 เชียงราย-ฝาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 675 เชียงราย-ฝาง ผู้ประกอบการ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (รถตู้บลูไนน์บายกรีนบัส)

จองตั๋วรถทัวร์

เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงรายเก่า-วัดร่องขุ่น-แม่ลาว-ดงมะดะ-ปากทางบ่อน้ำมัน-ฝาง (ตลาดโชคธานี)

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงราย 8.00 น., 14.00 น. (วันอาทิตย์มีเที่ยว 16.00 น.)
– ฝาง 8.30, 14.00 น.

อัตราค่าโดยสาร : เชียงราย-ฝาง 80 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง