รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี – วังวน (ทางเขาลูกช้าง)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1767 เส้นทาง เพชรบุรี – วังวน (ไปทางเขาลูกช้าง) ให้บริการโดย บริษัท สหเพชรบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี-วังวน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : โพไร่หวาน – ตลาดท่ายาง – หนองบ้วย – โค้งข่อย – เขื่อนเพชร – ท่าซิก – ร.ร.หนองชุมแสง – โค้งตาบาง – ไร่หลวง – ท่าลาว – สาระเห็ด – กลัดจิก – ท่ามะริด – เขาเตาหม้อ – ท่าไม้รวก – ห้วยปลาดุก – เทพราช – หนองเขาอ่อน – ห้วยผาก – ถ้ำเสือ – ห้วยหินเพลิง – หนองโรง – ทุ่งยาว – ทุ่งโป่ง – หนองเสือ – หนองคอไก่ – โครงการชั่งหัวมัน – เขากระปุก – ยางชุม – โป่งเกตุ – พุมะค่า – หนองเอื้อง – โป่งแย้ – หนองขาม – พุหวาย – ทุ่งจับญวน – บ่อหลวง – รางจิก – หนองตาฉาว – หนองหงษ์ – ไร่ใหม่ – ทุ่งขาม – โพรงเข้ – ห้วยปลาดุก – หุบเฉลา – ห้วยแม่เพรียง – ห้วยไผ่ – หนองปืนแตก

จุดจอด :
– เพชรบุรี จอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
เพชรบุรี 5:00 – 20:00 น.

อัตราค่าโดยสารจากเพชรบุรี
– ไปท่ายาง 30 บาท
– ไปโค้งข่อย 40 บาท
– ไปเขื่อนเพชร/ท่าซิก/ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา 50 บาท
– ไป หนองชุมแสง/โค้งตาบาง 60 บาท
– ไปไร่หลวง/เขาลูกช้าง 70 บาท
– ไปแยกท่าไม้รวก/สาระเห็ด/ห้วยหินเพลิง 80 บาท
– ไปหนองโรง/กลัดจิก/เขาเตาหม้อ 90 บาท
– ไปท่าไม้รวก/เทพราช/หนองเขาอ่อน/ห้วยผาก/หนองเสือ/หนองคอไก่/ทุ่งยาว/ทุ่งโป่ง/เขากระปุก/ยางชุม/โครงการชั่งหัวมัน 100 บาท
– ไปหนองตาฉาว/หนองขาม 110 บาท
– ไปพุมะค่า/โป่งเกตุ/ห้วยปลาดุก/วัดถ้ำเสือ/ทุ่งเคล็ด/ทุ่งจับญวน/รางจิก/พุหวาย 120 บาท
– ไปโป่งแย้/หนองเอื้อง/หนองหงษ์/ไร่ใหม่/ห้วยไผ่ 130 บาท
– ไปทุ่งขาม/หุบเฉลา 140 บาท
– ไปห้วยแม่เพรียง/หนองปืนแตก/ด่านโง 150 บาท

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี – วังวน (ทางแก่งกระจาน)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1767 เส้นทาง เพชรบุรี-วังวน (ไปทางแก่งกระจาน) ให้บริการโดย บริษัท สหเพชรบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี-วังวน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : โพไร่หวาน – ตลาดท่ายาง – ท่าคอย – ท่าขาม – เขื่อนเพชร – คอละออม – แม่ประจันต์ – ห้วยเสือ – วังไคร้ – ท่าหัวลบ – สระยายนนท์ – หนองมะกอก – วังจันทร์ – บ้านซ่อง – รพ.แก่งกระจาน – วงเวียนแก่งกระจาน – บ้านดิน – เขากลิ้ง – ตอไม้แห้ง – หนองบัว – อุทยานกวนอิม – นากรวย – ทุ่งตลาด – มะขามโพรง – ห้วยกวางจริง – หนองหงษ์ – ท่าเรือ – อุทยาน – สะพานแขวน – ศูนย์ฝึกรบพิเศษ – ถ้ำเสือ – สองพี่น้อง – โป่งอิฐ – หนองปืนแตก

จุดจอด :
– เพชรบุรี จอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว
– แก่งกระจาน จอดหน้าโรงพัก

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (รถออกทุก 1 ชั่วโมง)
– เพชรบุรี 7:40 – 18:30 น.
– แก่งกระจาน 6:00 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสารจากเพชรบุรี
– ไปท่ายาง 30 บาท
– ไปเขื่อนเพชร 50 บาท
– ไปคอละออม/แยกแม่ประจันต์/ห้วยเสือ 60 บาท
– ไปวังไคร้/ท่าหัวลบ/เข้าแม่ประจันต์/แยกหนองมะกอก/บ้านซ่อง/วังจันทร์ 70 บาท
– เข้าบ้านซ่อง/หนองมะกอก 100 บาท
– ไปเขากลิ้ง/ตอไม้แห้ง/บ้านดิน/หนองหงษ์/แก่งกระจาน 80 บาท
– ไปนากรวย/ทุ่งตลาด 120 บาท
– ไปหนองบัว/อุทยานกวนอิม 130 บาท
– ไปท่าเรือ 100 บาท
– ไปอุทยาน/สะพานแขวน 120 บาท
– ไปวังวน 130 บาท
– ไปถ้ำเสือ/สองพี่น้อง/หนองปืนแตก/ศูนย์ฝึกรบพิเศษ 150 บาท

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง