รถตู้สาย 4329 อุบลราชธานี – ศรีเมืองใหม่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4329 อุบลราชธานี – ศรีเมืองใหม่ ให้บริการโดย สหกรณ์รถยนต์บริการอุบลราชธานี

รถตู้สาย 4329 อุบลราชธานี - ศรีเมืองใหม่

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ปากน้ำ – นาคำ – ผาแก้ว – บ้านแคน – ดอนมดแดง – กุดกั่ว – ม่วงโคน – ตาลสุม – ดอนตะลี – แก่งกบ – โนนข่า – โนนยาง – โนนพอก – หนองโพธิ์ – โพธิ์ศรี – สะพือ – นาแก – ระเว – นาจาน – ดอนน้ำคำ – คำไหล – ดอนใหญ่

จุดจอด :
อุบลฯ จอด บขส.
ศรีเมืองใหม่ จอดท่ารถ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– อุบลฯ 6:30 – 17:00 น.
– ศรีเมืองใหม่ 6:00 – 16:00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4390 อุบลราชธานี – เดชอุดม – น้ำยืน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4390 เส้นทาง อุบลฯ – เดชอุดม – น้ำยืน ให้บริการโดย บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4390 อุบลราชธานี - เดชอุดม - น้ำยืน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วารินชำราบ – แสนสุข – บ้านธาตุ – หนองสองห้อง – ม.อุบลฯ – โนนงาม – นาส่วง – นาห้วยแคน – โนนกระแต – ป่าหวาย – ป่าโมง – หนองสำราญ – แขมเจริญ – บ้านม่วง – โนนสนาม – ทองสวัสดิ์ – หนองอ้อม – บ้านเบญจ์ – โคกชำแระ – ทุ่งศรีอุดม – ซำงู – กุดเรือ – ตาโอง – โนนสวรรค์ – น้ำขุ่น – ซำสะกวยน้อย – ตาโม – บ้านค้อ – บ้านดวน – บ้านโซง

* บางเที่ยวส่งบ้านนาสามัคคี ซำหวาย โพนทอง หนองขอน กุดเชียงมุน จันลา บ้านค้อ แปดอุ้ม โนนสูง *

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– น้ำยืน จอดท่ารถ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– น้ำยืน 5.30-17.00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– อุบลฯ เบอร์โทรศัพท์ : –
– น้ำยืน เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1460 อุบลราชธานี – เดชอุดม

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1460 เส้นทาง อุบลฯ – เดชอุดม ให้บริการโดย บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 1460 อุบลราชธานี - เดชอุดม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วารินชำราบ – แสนสุข – บ้านธาตุ – หนองสองห้อง – ม.อุบลฯ – โนนงาม – นาส่วง – นาห้วยแคน – โนนกระแต – ป่าหวาย – ป่าโมง – หนองสำราญ

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– เดชอุดม จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– อุบลฯ 6:15, 7:00 – 18:00 น.
– เดชอุดม 6:30 – 18:00 น. (ทุก 30 นาที)
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4365 อุบลฯ – เดชอุดม – บุณฑริก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4365 เส้นทาง อุบลราชธานี – เดชอุดม – บุณฑริก ให้บริการโดย บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4365 อุบลฯ - เดชอุดม - บุณฑริก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วารินชำราบ – แสนสุข – บ้านธาตุ – หนองสองห้อง – ม.อุบลฯ – โนนงาม – นาส่วง – นาห้วยแคน – โนนกระแต – ป่าหวาย – ป่าโมง – หนองสำราญ – บขส.เดชอุดม – บ้านกลาง – ดอนชี – บัวงาม – จงเจริญ – โนนเลียง – โนนบาก

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.รถจอดช่อง 25
– บุณฑริก จอดร้านขายไก่ย่างใกล้สะพานโดม ฝั่งศาลหลักเมือง

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– อุบลฯ 6:20 – 18:20 น.
– บุณฑริก 5:45 – 16:30 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– อุบลฯ เบอร์โทรศัพท์ : –
– บุณฑริก เบอร์โทรศัพท์ : –
– facebook page : รถตู้ บุณฑริก-เดช-อุบล

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4388 อุบลฯ – วารินชำราบ – พิบูลฯ – บุณฑริก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4388 เส้นทาง อุบลราชธานี – วารินชำราบ – พิบูลมังสาหาร – บุณฑริก ให้บริการโดย บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

รถตู้สาย 4388 อุบลฯ - วารินชำราบ - พิบูลฯ - บุณฑริก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บัวเทิง – ท่าช้าง – ห้วยนกเปล้า – สุขสมบูรณ์ – โคกสมบูรณ์นอก – สว่างวีระวงศ์ – สะพานโดม – สร้างแก้ว – สนามชัย – พิบูลมังสาหาร – ยอดดอนชี – โนนม่วง – ดอนจิก – ม่วงฮี – ดอนก่อ – อ่างหิน – โนนสว่าง – อุดมสุข – นาโพธิ์ – นาแคน – บ้านบก – โนนกาหลง – โนนเลียง – โนนบาก

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– วาริน จอดหลังตลาด (หน้าบุญนิยมเก่า)
– บุณฑริก จอดหน้าศาลาใกล้สะพานโดม

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (รถออกทุก 30 นาที)
– อุบลฯ 5:45 – 18:10 น.
– วาริน 6:00 – 18:30 น.
– บุณฑริก 5:00 – 18:00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –
– วาริน เบอร์โทรศัพท์ : –
– ร้องเรียนบริการ เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4618 อุบลฯ – พิบูลฯ – เขื่อนสิรินธร – ช่องเม็ก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4618 เส้นทาง อุบลฯ – พิบูลฯ – สิรินธร – ช่องเม็ก ให้บริการโดย บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

รถตู้สาย 4618 อุบลฯ - พิบูลฯ - เขื่อนสิรินธร - ช่องเม็ก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บัวเทิง – ท่าช้าง – ห้วยนกเปล้า – สุขสมบูรณ์ – โคกสมบูรณ์นอก – สว่างวีระวงศ์ – สะพานโดม – สร้างแก้ว – สนามชัย – พิบูลมังสาหาร – ยอดดอนชี – โนนม่วง – ดอนจิก – แก่งยาง – นาเจริญ – พัทยาน้อย – โคกเที่ยง – นิคม 1 – สิรินธร – เขื่อนสิรินธร – นิคม 2

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– ช่องเม็ก จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
อุบลราชธานี : 6:00 – 18:00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
อุบลฯ – ช่องเม็ก 100 บาท
อุบลฯ – พิบูลฯ, พิบูลฯ – ช่องเม็ก 50 บาท
อุบลฯ – สิรินธร 80 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
เบอร์โทรศัพท์ :-

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4328 อุบลราชธานี – นาโพธิ์กลาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4328 เส้นทาง อุบลราชธานี – นาโพธิ์กลาง ให้บริการโดย บริษัท สุไชยเดินรถ 1999 จำกัด

รถตู้สาย 4328 อุบลราชธานี - นาโพธิ์กลาง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ค้อกุดลาด – ปากน้ำ – นาคำ – ผาแก้ว – บ้านแคน – ดอนมดแดง – กุดกั่ว – นาห้วยแคน – ตาลสุม – ดอนตะลี – ดอนพันชาด – โนนข่า – วังพอก – หนองโพธิ์ – โพธิ์ศรี – พิบูลมังสาหาร – ทรายมูล – ท่าเสียว – คันลึม – หนองแสงใหญ่ – ประตูทอง – ตุงลุง – โขงเจียม – ถ้ำป่อง – ห้วยไผ่ – ห้วยหมาก – หนองฆ้อง – หนองผือน้อย – บะไห – หนองผือ – โนนสวรรค์

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– อุบลฯ 9:00, 12:00, 14:30, 17:00 น.
– นาโพธิ์กลาง 7:00, 9:00, 12:00, 15:00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –
– facebook fanpage : รถตู้นาโพธิ์กลาง-โขงเจียม-อุบลฯ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ : เส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

ชื่อผู้ให้บริการ : เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
ที่ตั้งสำนักงาน : 61/24 ถ.เสนานิคม1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9362754
โทรสาร : –
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

จองตั๋วรถทัวร์

ตารางเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา จุดจอดปากช่อง-คลาดแขก-คลองไผ่ 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 6 ชั่วโมง  20 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 7 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง
12 อุบลราชธานี คำเขื่อนแก้ว 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 9 ชั่วโมง
14 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 9 ชั่วโมง  30 นาที

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รูปภาพ : fb.com/KAMMARATRUNGRUANG

รถตู้สาย 214 อุบลราชธานี – ชานุมาน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 214 อุบลราชธานี-ชานุมาน ผู้ประกอบการ บริษัท สหพานิชอุบล จำกัด

รถตู้โดยสารปรับอากาศ อุบลราชธานี-ชานุมาน

เส้นทางผ่าน : บขส.อุบล-ราชภัฏ-หัวเรือ-หนองแฝก-เทพา-ม่วงสามสิบ-สร้างมิ่ง-โนนสีมา-หนองขุ่น-หลักชัย-ลืออำนาจ-โคกกลาง-ม.รามคำแหง-บ่อบุ-ไก่คำ-บขส.อำนาจเจริญ-ดอนหวาย-คำมะโค้ง-สามแยกชมภู

*สายหนองผือ : จากสามแยกชมภู-ปทุมราชวงศา-โนนสำราญ-หินกอง-โคกอร่าม-สามแยก-แยกหนองผือ-นาหว้าเหนือ-ป่าข่า-หนองคูณ-บุ่งเขียว-หินขัน-โคกสาร-ชานุมาน

*สายตรง : จากสามแยกชมภู-คำย่านาง-หนองไฮ-ห้วยฆ้อง-พุทธรักษา-คำเขื่อนแก้ว-โคกจั๊กจั่น-ชานุมาน

เวลาเดินรถสายหนองผือ :
จากอุบล 6.30 9.25 11.30 13.35 15.40
จากชานุมาน 6.45 8.05 9.40 13.30 15.20

เวลาเดินรถสายตรง :
จากอุบล 6.10 12.20 14.50
จากชานุมาน 6.05 7.15 11.30

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย อุบล-ชานุมาน 130 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ เพจ รถตู้อุบล-เขมราฐ, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 232 อุบลราชธานี – เขมราฐ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 232 อุบลราชธานี – เขมราฐ ผู้ประกอบการ บริษัท สหพานิชอุบล จำกัด

รถตู้โดยสารปรับอากาศ

เส้นทางผ่าน : บขส.อุบล-บขส.อำนาจเจริญ-ปทุมราชวงศา-หนองผือ-พนมดี-หนองนกทา-เขมราฐ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ

จากอุบล : รถออกเวลา 5.15 5.40 6.05 6.55 7.20 7.45 8.35 9.00 9.50 10.15 10.45 11.05 11.55 12.45 13.10 14.00 14.25 15.15 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45

จากเขมราฐ : รถออกเวลา 5.20 5.45 6.10 6.30 7.15 7.50 8.30 8.55 9.20 10.10 10.35 11.00 11.25 12.15 12.40 13.05 14.05 14.30 14.55 15.55 16.20 16.45 17.15

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ :-

เครดิตภาพ เพจ รถตู้อุบล-เขมราฐ, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง