รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี – วังวน (ทางแก่งกระจาน)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1767 เส้นทาง เพชรบุรี-วังวน (ไปทางแก่งกระจาน) ให้บริการโดย บริษัท สหเพชรบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี-วังวน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : โพไร่หวาน – ตลาดท่ายาง – ท่าคอย – ท่าขาม – เขื่อนเพชร – คอละออม – แม่ประจันต์ – ห้วยเสือ – วังไคร้ – ท่าหัวลบ – สระยายนนท์ – หนองมะกอก – วังจันทร์ – บ้านซ่อง – รพ.แก่งกระจาน – วงเวียนแก่งกระจาน – บ้านดิน – เขากลิ้ง – ตอไม้แห้ง – หนองบัว – อุทยานกวนอิม – นากรวย – ทุ่งตลาด – มะขามโพรง – ห้วยกวางจริง – หนองหงษ์ – ท่าเรือ – อุทยาน – สะพานแขวน – ศูนย์ฝึกรบพิเศษ – ถ้ำเสือ – สองพี่น้อง – โป่งอิฐ – หนองปืนแตก

จุดจอด :
– เพชรบุรี จอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว
– แก่งกระจาน จอดหน้าโรงพัก

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (รถออกทุก 1 ชั่วโมง)
– เพชรบุรี 7:40 – 18:30 น.
– แก่งกระจาน 6:00 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสารจากเพชรบุรี
– ไปท่ายาง 30 บาท
– ไปเขื่อนเพชร 50 บาท
– ไปคอละออม/แยกแม่ประจันต์/ห้วยเสือ 60 บาท
– ไปวังไคร้/ท่าหัวลบ/เข้าแม่ประจันต์/แยกหนองมะกอก/บ้านซ่อง/วังจันทร์ 70 บาท
– เข้าบ้านซ่อง/หนองมะกอก 100 บาท
– ไปเขากลิ้ง/ตอไม้แห้ง/บ้านดิน/หนองหงษ์/แก่งกระจาน 80 บาท
– ไปนากรวย/ทุ่งตลาด 120 บาท
– ไปหนองบัว/อุทยานกวนอิม 130 บาท
– ไปท่าเรือ 100 บาท
– ไปอุทยาน/สะพานแขวน 120 บาท
– ไปวังวน 130 บาท
– ไปถ้ำเสือ/สองพี่น้อง/หนองปืนแตก/ศูนย์ฝึกรบพิเศษ 150 บาท

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง