รถตู้สาย 1489 สุรินทร์ – ลำดวน – สังขะ – บัวเชด

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1489 สุรินทร์ – ลำดวน – สังขะ – บัวเชด ให้บริการโดย บริษัท กิจรุ่งเรืองสุรินทร์ จำกัด

รถตู้สาย 1489 สุรินทร์ - ลำดวน - สังขะ - บัวเชด

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สลักได – กันแสง – จันรม – แสลงพัน – แจรน – ปราสาท – ระไซร์ – ลำดวน – โคกสะอาด – ตะเคียน – หนองคู – เลิศอรุณ – ทัพทัน – จัดสรร – สังขะ – สนบ – บ้านดม

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– สังขะ จอดตรงข้ามธนาคารออมสิน

อัตราค่าโดยสาร :
– ค่าโดยสารไปสังขะ 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4228 สุรินทร์ – สนม

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4228 เส้นทาง สุรินทร์ – สนม ให้บริการโดย บริษัท มงคลรัตน์เดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4228 สุรินทร์ - สนม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : จอมพระ – บ้านขาม – สำโรง – หนองสนิท – หนองกับ – บุอาไร – หนองอียอ – นาดี – โนนเซียง

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.

อัตราค่าโดยสาร :
– ค่าโดยสารเต็มสาย 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1485 สุรินทร์ – กาบเชิง – ช่องจอม

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1485 เส้นทาง สุรินทร์ – กาบเชิง – ช่องจอม ให้บริการโดย บริษัท ตั้งใจมานะขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1485 สุรินทร์ - กาบเชิง - ช่องจอม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สกร็อม – เชื้อเพลิง – โดนโอก – รำเบอะ – บขส.ปราสาท – บ้านพลวง – บ้านก็วล – หนองใหญ่ – กระวัน – ถนนชัย – โคกตะเคียน – บักจรัง – หมอนเจริญ – กาบเชิง – สกล – ด่าน

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– ช่องจอม จอดหน้าด่าน

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– สุรินทร์ 5:30 – 17:20 น.

อัตราค่าโดยสาร :
🚌 สุรินทร์ – ช่องจอม 60 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1483 สุรินทร์ – ท่าตูม – รัตนบุรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1483 เส้นทาง สุรินทร์ – ท่าตูม – รัตนบุรี ให้บริการโดย บริษัท สุรินทร์รัตนบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1483 สุรินทร์ - ท่าตูม - รัตนบุรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แกใหญ่ – นาเกา – ตำปุง – ลุมพุก – นาตังตระแบก – ระไซร์ – โคกกรวด – จอมพระ – บ้านขาม – สำโรง – วารไพรศรี – หนองตาด – ท่าศิลา – หนองยาง – ลุงปุง – ท่าตูม – เอือด – โพนงอย – หนองบัว – โกส้ม – น้ำเขียว – หนองคู – หนองกา

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– รัตนบุรี จอดหน้าคลินิกหมอสายใจ ตรงข้ามธนาคารออมสิน

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– รัตนบุรี 5:40 – 18:00 น.

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4400 สุรินทร์ – ศีขรภูมิ – รัตนบุรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4400 เส้นทาง สุรินทร์ – ศีขรภูมิ – รัตนบุรี ให้บริการโดย บริษัท กระจ่างยนต์ขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 4400 สุรินทร์ - ศีขรภูมิ - รัตนบุรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บุฤาษี – เสม็ด – บุทม – เมืองที – ตาเปาว์ – พม่า – พันษี – ระเวียง – เขนก – หนองไผ่ – หนองคู – หนองจอก – บึงขวาง – ร.ร.ห้วยจริง – หัวงัว – โนนจาน – นายม – หนองขุนศรี – บ้านดู่ – หนองบัวบาน – สร้างบก – บ้านผือ

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.
– รัตนบุรี จอดร้านทวีกิจ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– รัตนบุรี 5:00 – 17:00 น.

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ : เส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – บุณฑริก

ชื่อผู้ให้บริการ : เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
ที่ตั้งสำนักงาน : 61/24 ถ.เสนานิคม1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9362754
โทรสาร : –
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

ตารางเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – บุณฑริก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง  
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง  
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง  
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง  
6 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 0 ชั่วโมง  
7 สุรินทร์ จุดจอดขุขันธ์ 0 ชั่วโมง  
8 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง  
9 อุบลราชธานี จุดจอดน้ำยืน 0 ชั่วโมง  
10 อุบลราชธานี จุดจอดนาจะหลวย 0 ชั่วโมง  
11 อุบลราชธานี จุดจอดบุณฑริก 0 ชั่วโมง  

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รูปภาพ : fb.com/KAMMARATRUNGRUANG

รถตู้สาย 292 สุรินทร์-ศรีสะเกษ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 292 สุรินทร์-ศรีสะเกษ ผู้ประกอบการ บริษัท กระจ่างยนต์ขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 292 สุรินทร์-ศรีสะเกษ

เส้นทางผ่าน : บขส.สุรินทร์-บุฤาษี-เสม็ด-บุทม-เมืองที-ตาเปาว์-บ้านพม่า-พันษี-ระเวียง-ศีขรภูมิ-อนันต์-ศรีตะวัน-สำโรงทาบ-หมื่นศรีน้อย-กุดงิ้ว-กะเลา-ห้วยทับทัน-หนองสิมใหญ่-สร้างเรือ หนองห้าง-สระกำแพงใหญ่-อุทุมพรพิสัย-สำโรงใหญ่-แยกส้มป่อย-หนองลุง-ทุ่งสว่าง-บ้านกลาง-หนองยาง-เพียนาม-บขส.ศรีสะเกษ

เวลาเดินรถ : เที่ยวแรก 5.30 น. – เที่ยวสุดท้าย 17.20 น.

อัตราค่าโดยสาร : สุรินทร์-ศรีสะเกษ 70 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
– สุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ –
– ศรีสะเกษ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

ข้อมูลและเส้นทางเดินรถของ บุญฑริกทัวร์

ชื่อผู้ให้บริการ : บุญฑริกทัวร์ (BUNTHARIK TOUR)
ที่ตั้งสำนักงาน : –
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2272-1944-5
โทรสาร : –
เช็คราคา เที่ยวรถ หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 4 ชั่วโมง  30 นาที
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 4 ชั่วโมง  45 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 5 ชั่วโมง
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 5 ชั่วโมง  30 นาที
6 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 5 ชั่วโมง  45 นาที
7 สุรินทร์ จุดจอดขุขันธ์ 6 ชั่วโมง
8 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 6 ชั่วโมง  45 นาที
9 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 7 ชั่วโมง  15 นาที
10 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 9 ชั่วโมง
11 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 9 ชั่วโมง  15 นาที

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บุณฑริก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 4 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  45 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 5 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 สุรินทร์ จุดจอดขุขันธ์ 5 ชั่วโมง  45 นาที
8 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 6 ชั่วโมง  20 นาที
9 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 6 ชั่วโมง  45 นาที
10 ศรีสะเกษ จุดจอดภูมิซรอล 7 ชั่วโมง  15 นาที
11 อุบลราชธานี จุดจอดน้ำยืน 8 ชั่วโมง
12 อุบลราชธานี จุดจอดนาจะหลวย 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 อุบลราชธานี จุดจอดบุณฑริก 9 ชั่วโมง

เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของบุณฑริก : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 13

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง