รถตู้สาย 168 นครสวรรค์-แม่สอด

รถตู้สาย 168 นครสวรรค์-แม่สอด ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 168 นครสวรรค์-แม่สอด

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร-เนินกรวด-ลานดอกไม้-เกาะรากเสียด-คลองเมือง-มะเดื่อชุมพร-โกสัมพี-วังเจ้า-ประดาง-วิทยาลัยเกษตร-บขส.ตาก

เวลาเดินรถ : นครสวรรค์ 6.30-15.30 น.

อัตราค่าโดยสาร :
นครสวรรค์-แม่สอด 200 บาท
นครสวรรค์-ตาก 135 บาท
นครสวรรค์-กำแพงเพชร 95 บาท
กำแพงเพชร-ตาก 50 บาท

ติดต่อสอบถาม :
– นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
– สลกบาตร เบอร์โทรศัพท์ –
– คลองขลุง เบอร์โทรศัพท์ –
– กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ –
– วังเจ้า เบอร์โทรศัพท์ –
– ตาก เบอร์โทรศัพท์ –
– แม่สอด

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 657 นครสวรรค์-สุโขทัย

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 657 นครสวรรค์-สุโขทัย ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 657 นครสวรรค์-สุโขทัย

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร-น้ำดิบ-คลองห้วยทราย-เขาแก้ว-พรานกระต่าย-นาป่าแดง-วังตะแบก-คุยประดู่-หนองกระทุ่ม-บ้านใหม่เจริญผล-หนองยาง-สามพวง-คีรีมาศ-วัดบึง-เนินยาง-บ้านป้อม-นาไผ่ล้อม-วิทยาลัยพละ-แยกคลองโพธิ์-บขส.สุโขทัย

เวลาเดินรถ : นครสวรรค์ 13.00 น.

ค่าโดยสาร :
นครสวรรค์-กำแพงเพชร 95 บาท
นครสวรรค์-สุโขทัย 136 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
– นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
– สลกบาตร เบอร์โทรศัพท์ –
– คลองขลุง เบอร์โทรศัพท์ –
– กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง