รถตู้สาย 1205 ลำปาง – งาว

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1205 เส้นทาง ลำปาง – งาว ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถลำปาง

รถตู้สาย 1205 ลำปาง - งาว

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ต้นมื่น – รพ.มะเร็ง – ฝายน้อย – ตลาดต้นยาง – ปงวัง – ราชมงคล – ห้วยยาง – บ้านเสด็จ – เมาะพัฒนา – จำค่า – บ้านดง – ท่าสี – ค่ายประตูผา – ปางหละ – แม่พร้าว – ห้วยทาก – บ้านหวด – ร่องต้า – โป่งแก้ว – บ้านเป๊าะ – น้ำจำ

จุดจอด :

  • ลำปางจอดตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • งาวจอดป้อมตำรวจศรีหิรัญ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
ลำปาง 6:30 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : ไปงาว 80 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1201 ลำปาง – เถิน |ลำปาง – ต้นธง | ลำปาง – สบปราบ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1201 เส้นทาง ลำปาง – เถิน | ลำปาง – ต้นธง | ลำปาง – สบปราบ ให้บริการโดย บริษัท นครลำปางบริการขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1201 ลำปาง - เถิน |ลำปาง - ต้นธง | ลำปาง - สบปราบ


เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ย่าเป้า – บ้านต้า – ศาลาดอน – บ้านฟ่อน – ศาลาดงลาน – ศาลาหลวง – เกาะคา – แม่หลง – วังพร้าว – แม่กัวะ – ปงกา – วังยาว – สบปราบ – วังพร้าว – วัฒนา – แม่เตี๊ยะ – แม่ถอด – สบเติน – แม่ปะ – ดอนไชย

จุดจอด :

  • ลำปางจอดข้างศาลแขวง ถ.รอบเวียง และหน้าโรงพยาบาล
  • เถินจอดแยกดอนไชย

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
– ลำปาง ประมาณ 8:00 – 16:00 น. (รถออกไม่แน่นอน)

ค่าโดยสาร : ไปเถิน 80 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • รถลำปาง – ต้นธง เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย สาย 2387 ลำปาง – แม่พริก|ลำปาง – สบปราบ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2387 เส้นทาง ลำปาง – แม่พริก | ลำปาง – สบปราบ ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถลำปาง

รถตู้สาย สาย 2387 ลำปาง - แม่พริก|ลำปาง - สบปราบ


เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ย่าเป้า – บ้านต้า – ศาลาดอน – บ้านฟ่อน – ศาลาดงลาน – ศาลาหลวง – เกาะคา – แม่หลง – วังพร้าว – แม่กัวะ – ปงกา – วังยาว – สบปราบ – วังพร้าว – วัฒนา – แม่เตี๊ยะ – แม่ถอด – สบเติน – แม่ปะ – รพ.เถิน – วังหิน – แม่วะเด่นชัย – ท่าช้าง (ส่งทุกบ้าน)

จุดจอด :
– ลำปาง จอดข้างศาลแขวง ถ.รอบเวียง และหน้าโรงพยาบาล
– สายสบปราบ จอดที่คิวรถแจ้ห่ม เยื้องตลาดราชวงศ์

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– ลำปาง ประมาณ 8:00 – 16:00 น. (รถออกไม่แน่นอน)
– สายสบปราบ 8:30 – 12:30 น.

อัตราค่าโดยสาร : (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)
– ไปสบปราบ 50 บาท
– ไปเถิน 80 บาท
– ไปแม่พริก 100 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น


หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน) ผู้ประกอบการ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (รถตู้บลูไนน์บายกรีนบัส)

รถตู้สาย 152 เชียงใหม่-ลำปาง (ด่วน)

เส้นทางผ่าน : บขส.อาเขตเชียงใหม่-นิคมลำพูน-ดอยติ-ตลาดทุ่งเกวียน-แยกห้างฉัตร-แยกนาก่วม-บขส.ลำปาง

(ขาขึ้นจากลำปางจอดส่งที่ลำพูนแค่ป้ายดอยติและนิคมลำพูนเท่านั้น ไม่เข้า บขส.ลำพูน ขาล่องจากเชียงใหม่จอดส่งตั้งแต่ตลาดทุ่งเกวียนเป็นต้นไป รถไม่มีการจอดรับกลางทางใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีการจองตั๋วใด ๆ ทั้งสิ้น จะต้องขึ้นรถที่ต้นทางในวันเวลาเดินทางเท่านั้น)

เวลาเดินรถ : 6.30-18.00 น. (เต็มก่อนออกก่อน)

อัตราค่าโดยสาร : 73 บาทตลอดสาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : เบอร์โทรศัพท์ – (เบอร์นี้ไม่สามารถใช้จองได้)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 614 ลำปาง – ลอง – แพร่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 614 ลำปาง – ลอง – แพร่ ผู้ประกอบการ สหกรณ์เดินรถลำปาง

รถตู้สาย 614 ลำปาง - ลอง - แพร่

เส้นทางผ่าน : บขส.ลำปาง-กาดเมฆ-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-บ้านกล้วย-แม่ทะหลวง-ศูนย์สร้างทางลำปาง-บ้านใหม่-วังเงิน-บ้านมาย-ปางมะโอ-แม่แขม-แม่ลอง-นาอุ่นน่อง-ลอง-บ้านปิน-ทุ่งตากล้า-ผามอก-บขส.แพร่

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ :
– แพร่ 6.00 7.00 8.00 8.50 9.40 10.30 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20
– ลำปาง 6.40 7.30 8.20 9.10 9.55 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย ลำปาง-แพร่ 75 บาท

ติดต่อคนขับรถแต่ละคัน สำหรับการรับ-ส่งของ ตามของ (ยกเว้นถามเวลา) ดังนี้
614-1 (ไก่) –
614-2 (เทียม) –
614-3 (เอนก) –
614-4 (สมาน) –
614-5 (จ่าแก้ว) –
614-6 (คำมูล) –
614-7 (จำรัส) –
614-8 (จรวจ) –
614-9 (เบิ้ม) –
614-10 (โกเนี้ยว) –
614-11 (รุจน์) –
614-12 (สุพจน์) –
614-13 (เขียว)-
614-14 (มุกข์ดา) –
614-15 (สุพล) –
614-16 (บอย) –

ขึ้นตามท่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง