รถตู้สาย 6015 รังสิต – บ้านนา – ร.ร.เตรียมทหาร

รถตู้โดยสารปรับอากาศสาย 6015 เส้นทาง รังสิต – บ้านนา – ร.ร.เตรียมทหาร ให้บริการโดย หจก.นาคพุ่มแทรเวลแอนด์ทรานสปอร์ต

รถตู้สาย 6015 รังสิต - บ้านนา - ร.ร.เตรียมทหาร

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : คลอง 1-16 – ดรีมเวิลด์ – ธัญบุรี – บิ๊กซีคลอง 6 – โลตัสคลอง 7 – วัดอัยยิการาม – วัดขุมแก้ว – ตลาดคลอง 10 – ศูนย์มะเร็ง – วัดสระบัว – ว.พละ – วัดพิชิต – ว.เซนต์เทเรซา – มศว. – ศูนย์แพทย์ – เข้าตลาดองครักษ์ – บ้านสวนแสนสุข – วัดคลอง 29 – แยกบางอ้อ – ทองหลาง – วังไทร – วังน้ำ – รางตะเคียน

จุดจอด :
– รังสิต จอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 9
– บ้านนา จอดหน้าโลตัส

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ
– บ้านนา 4:30 – 18:00 น.
– ฟิวเจอร์ 6:00 – 20:00 น.
(รถออกทุก 10 นาที เต็มก่อนออกก่อน)

อัตราค่าโดยสาร : – (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1008 ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย เส้นทาง ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต (รถด่วน) ให้บริการโดย บริษัท เทพอู่ทองขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1008 ช่วงรังสิต - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 11
– ม.ธรรมศาสตร์ จอดหน้าอาคารโดมบริหาร (สำนักอธิการบดี)

เวลาเดินรถ :
– ฟิวเจอร์ เวลา 7:20-20:00 น.
– มธ.รังสิต เวลา 7:20-19:00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– เบอร์โทรศัพท์ : –

อัตราค่าโดยสาร : 20 บาท ตลอดสาย (ซื้อคิวก่อนขึ้นรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1057 รังสิต – เมืองเอก – ม.รังสิต

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1057 เส้นทาง รังสิต – เมืองเอก – ม.รังสิต (รถด่วน) ให้บริการโดย  บริษัท กิตติสุนทร จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1057 รังสิต - เมืองเอก - ม.รังสิต

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 10
– ม.รังสิต จอดหน้าตึก 9

เวลาเดินรถ : ม.รังสิต 8:00 – 21:00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– เบอร์โทรศัพท์ : –

อัตราค่าโดยสาร : 15 บาท (ตลอดสาย)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1156 รังสิต – ราชมงคล – พรธิสาร

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1156 เส้นทาง รังสิต – ราชมงคล – พรธิสาร ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม) (วินพระพรหม)

รถตู้สาย 1156 รังสิต - ราชมงคล - พรธิสาร

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สะพานฟ้า – สะพานแดง – รพ.เอกปทุม – ม.นอร์ท – วัดเขียนเขต – ดรีมเวิลด์ – ม.อีสเทิร์น – ศาลธัญบุรี

จุดจอด :
– รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างเมเจอร์
– ราชมงคลจอดติดบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านพรธิสาร ตรงข้ามประตู 3

เวลาเดินรถ : ฟิวเจอร์ 6:00-22:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : ไปราชมงคล 20 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1154 รังสิต – หมู่บ้านพฤกษา 12

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1154 เส้นทาง รังสิต – หมู่บ้านพฤกษา 12 ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1154 รังสิต - หมู่บ้านพฤกษา 12

สถานที่จอด :
รังสิตจอดสถานีรถตู้ข้างฟิวเจอร์ ช่อง 2

เวลาเดินรถ : ฟิวเจอร์ 5.00-22.20 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ : –
ร้องเรียนการบริการ เบอร์โทรศัพท์ ​: –

อัตราค่าโดยสาร : ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1154 รังสิต – คลอง 3

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1154 เส้นทาง รังสิต – คลอง 3 ให้บริการโดย บริษัท ส.ธัญบุรีขนส่ง จำกัด (รถร่วม)

รถตู้สาย 1154 รังสิต - คลอง 3

เส้นทางเดินรถ จุดที่ผ่าน : สะพานฟ้า สะพานแดง รพ.เอกปทุม พฤกษา 17 วิลล่าบารานี พฤกษา 11 ภัสสร 12-1-2 พฤกษาวิลเลจ 3 พฤกษา 40 ภัสสร 3 บิ๊กซี พฤกษา 13-22B วัดเกิดการอุดม แพทย์แผนไทย

สถานที่จอด :
รังสิตจอดหน้าท่ารถตู้ต่างจังหวัด

อัตราค่าโดยสาร : 15 บาทตลอดสาย (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 354 รังสิต – บ้านนา

รถตู้สาย 354 รังสิต-บ้านนา ผู้ประกอบการ บริษัท สหมิตรยนตรกิจ จำกัด

รถตู้สาย 354 รังสิต - บ้านนา

เส้นทางผ่าน : ท่ารถข้างฟิวเจอร์-สายคลอง 1-16-สะพานฟ้า-สะพานแดง-ตลาดน้ำคลองรังสิต-บางกอกกล๊าส-ดรีมเวิลด์-วัดเขียนเขต-โลตัส-สวนทวดจีบ-กรุงกวี-วัดมูล-ธัญบุรี-บิ๊กซีคลอง 6-วัดนาบุญ-ดูโฮม-โลตัสคลอง 7-วัดอัยยิการาม-วัดขุมแก้ว-ศูนย์มะเร็ง-วัดสระบัว-วัดพิชิต-วิทยาลัยพละ-วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี–ร.ร.บ้านคลองใหญ่-วิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า-แยกคลอง 15 (ต่อรถไปวัดคต-วัดประสิทธิเวช-วัดโพธิ์แทน)-มศว.-ศูนย์แพทย์-ตลาดองครักษ์-วัดเชี่ยวโอสถ-บ้านสวนแสนสุข-วัดทวีพูลรังสรรค์-ด่านบางอ้อ-แยกบางอ้อ-วัดทองหลาง-วัดพระโต-วัดวิหารขาว-เทศบาลพิกุลออก-โรงพยาบาลบ้านนา-ตลาดบ้านนา (โลตัส)

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
รังสิต : 6.00-20.00 น.
บ้านนา : 4.30-18.00 น.
(ออกทุก 10 นาที)

อัตราค่าโดยสาร :
รังสิต-คลอง 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 20 บาท
รังสิต-คลอง 11-13 ศูนย์มะเร็ง วิทยาลัยพละ 25 บาท
รังสิต-คลอง 14-15-16 ศูนย์แพทย์ มศว. ตลาดองครักษ์ 30 บาท
รังสิต-บ้านสวนแสนสุข 40 บาท
รังสิต (และคลอง 1-4)-แยกบางอ้อ ทองหลาง วัดพระโต วัดวิหารขาว รพ.บ้านนา บ้านนา 45 บาท
บ้านนา-องครักษ์ ศูนย์แพทย์ มศว. 25 บาท
บ้านนา-คลอง 13 วิทยาลัยพละ 30 บาท
บ้านนา-คลอง 6-5 ธัญบุรี ราชมงคล 40 บาท

ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้

คุณพล –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 349 รังสิต-อยุธยา-เสนา

รถตู้สาย 349 รังสิต-อยุธยา-เสนา ผู้ประกอบการ บ.เสนาสหนิยม จก.

รถตู้สาย 349 รังสิต-อยุธยา-เสนา

เส้นทางผ่าน : ท่ารถบ้านนาเก่าตรงข้ามเมเจอร์-บขส.รังสิต (หมอชิต 3)-โรงกษาปณ์-บุญคุ้ม-ประทานพร-ไวท์เฮ้าส์-บางขันธ์-มธ.รังสิต-ม.กรุงเทพ-นวนคร-วค.วไลย-ประตูน้ำพระอินทร์-ไฮเทค-อินโด-โลตัสอยุธยา–ราชธานี-พระญาติ-เจดีย์-อยุธยา (ไม่เข้าเจ้าพรหม) -รพ.อยุธยา-วรเชษฐ์-แยกพระขาว-สีกุก-โลตัสเสนา-วัดบางนมโค-วัดสามกอ-ตลาดบ้านแพน-บขส.เสนา

เวลาเดินรถ
รังสิต 6.30-18.30 น.
เสนา 5.00-17.30 น.
รถออกทุก 20-30 นาที

ค่าโดยสาร
รังสิต-นวนคร/พระอินทร์ 15 บาท
รังสิต-อยุธยา/พระขาว/เสนา 40 บาท
** ขึ้นกลางทางจ่ายค่าโดยสารและรับตั๋วตอนลงรถ

ติดต่อสอบถาม
รังสิต –
เสนา –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง