รถตู้สาย 1205 ลำปาง – งาว

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1205 เส้นทาง ลำปาง – งาว ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถลำปาง

รถตู้สาย 1205 ลำปาง - งาว

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ต้นมื่น – รพ.มะเร็ง – ฝายน้อย – ตลาดต้นยาง – ปงวัง – ราชมงคล – ห้วยยาง – บ้านเสด็จ – เมาะพัฒนา – จำค่า – บ้านดง – ท่าสี – ค่ายประตูผา – ปางหละ – แม่พร้าว – ห้วยทาก – บ้านหวด – ร่องต้า – โป่งแก้ว – บ้านเป๊าะ – น้ำจำ

จุดจอด :

 • ลำปางจอดตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • งาวจอดป้อมตำรวจศรีหิรัญ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
ลำปาง 6:30 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : ไปงาว 80 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1201 ลำปาง – เถิน |ลำปาง – ต้นธง | ลำปาง – สบปราบ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1201 เส้นทาง ลำปาง – เถิน | ลำปาง – ต้นธง | ลำปาง – สบปราบ ให้บริการโดย บริษัท นครลำปางบริการขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1201 ลำปาง - เถิน |ลำปาง - ต้นธง | ลำปาง - สบปราบ


เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ย่าเป้า – บ้านต้า – ศาลาดอน – บ้านฟ่อน – ศาลาดงลาน – ศาลาหลวง – เกาะคา – แม่หลง – วังพร้าว – แม่กัวะ – ปงกา – วังยาว – สบปราบ – วังพร้าว – วัฒนา – แม่เตี๊ยะ – แม่ถอด – สบเติน – แม่ปะ – ดอนไชย

จุดจอด :

 • ลำปางจอดข้างศาลแขวง ถ.รอบเวียง และหน้าโรงพยาบาล
 • เถินจอดแยกดอนไชย

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
– ลำปาง ประมาณ 8:00 – 16:00 น. (รถออกไม่แน่นอน)

ค่าโดยสาร : ไปเถิน 80 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • รถลำปาง – ต้นธง เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย สาย 2387 ลำปาง – แม่พริก|ลำปาง – สบปราบ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2387 เส้นทาง ลำปาง – แม่พริก | ลำปาง – สบปราบ ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถลำปาง

รถตู้สาย สาย 2387 ลำปาง - แม่พริก|ลำปาง - สบปราบ


เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ย่าเป้า – บ้านต้า – ศาลาดอน – บ้านฟ่อน – ศาลาดงลาน – ศาลาหลวง – เกาะคา – แม่หลง – วังพร้าว – แม่กัวะ – ปงกา – วังยาว – สบปราบ – วังพร้าว – วัฒนา – แม่เตี๊ยะ – แม่ถอด – สบเติน – แม่ปะ – รพ.เถิน – วังหิน – แม่วะเด่นชัย – ท่าช้าง (ส่งทุกบ้าน)

จุดจอด :
– ลำปาง จอดข้างศาลแขวง ถ.รอบเวียง และหน้าโรงพยาบาล
– สายสบปราบ จอดที่คิวรถแจ้ห่ม เยื้องตลาดราชวงศ์

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– ลำปาง ประมาณ 8:00 – 16:00 น. (รถออกไม่แน่นอน)
– สายสบปราบ 8:30 – 12:30 น.

อัตราค่าโดยสาร : (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)
– ไปสบปราบ 50 บาท
– ไปเถิน 80 บาท
– ไปแม่พริก 100 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น


หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 2402 เชียงราย – ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2402 เส้นทาง เชียงราย – ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า) ให้บริการโดย บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 2402 เชียงราย - ร่มฟ้าไทย (ภูชี้ฟ้า)

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ร่องขุ่น – หัวดอย – ห้วยสัก – เชียงเคี่ยน – แม่ลอยไร่ – ปล้อง – เทิง

จุดจอด :

 • เชียงราย จอด บขส.เก่า
 • ภูชี้ฟ้า จอดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงราย 13:00 น.
– ภูชี้ฟ้า 9:00 น.
– รถวิ่งเฉพาะฤดูท่องเที่ยวเท่านั้น,1 เที่ยวรถออกพร้อมกัน 2 คัน นอกฤดูกาลรถวิ่งแค่เทิงหรือเชียงคำ

อัตราค่าโดยสาร : 150 บาทตลอดสาย (ซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

หมายเหตุ :
1.ถ้าพักคืนเดียวสามารถซื้อตั๋วขากลับล่วงหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้เลย เกินกว่านั้นไม่สามารถจองได้
2.ขากลับควรมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวล่วงหน้า 30 นาที

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1241 เชียงราย – แม่สาย

รถตู้โดยสารปรับอากาศสาย 1241 เส้นทางเชียงราย – แม่สาย ให้บริการโดย บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1241 เชียงราย - แม่สาย

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ป่าซาง – แม่คำ – สันกอง – ห้วยไคร้ – บ้านโป่ง – บ้านถ้ำ – บ้านจ้อง

จุดจอด :

 • เชียงราย จอด บขส.เก่า
 • แม่สาย จอด บขส.

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– แม่สาย 6:00 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 2345 เชียงใหม่ – น้ำพุร้อนสันกำแพง / แม่กำปอง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2345 เส้นทาง เชียงใหม่ – น้ำพุร้อนสันกำแพง / แม่กำปอง ให้บริการโดย สหกรณ์เดินรถสันกำแพง

รถตู้สาย 2345 เชียงใหม่ - น้ำพุร้อนสันกำแพง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : หนองหอย – ร.ร.กาวิละ – พรอมเมนาดา – บ้านยวม – ป่าตาล – ดงขี้เหล็ก – แม่ออน – สหกรณ์ 2 – ห้วยแก้ว – น้ำตกธารทอง – โครงการหลวงตีนตก

จุดจอด :

 • เชียงใหม่จอด กาดหลวง
 • แม่กำปอง จอดศูนย์การเรียนรู้

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงใหม่ 7:40, 11.40, 14:30 น.
– แม่กำปอง 9:20, 13.20, 16:00 น.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • เบอร์โทรศัพท์ –
 • Facebook Page : รถตู้น้ำพุร้อนสันกำแพง Van transpot to San Kamphaeng Hot Springs
 • ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ,โปรดสำรองที่นั่งก่อนเดินทาง (เลื่อนการเดินทางได้ก่อนเดินทาง 3 วัน)

อัตราค่าโดยสาร : กาดหลวง – แม่กำปอง 150 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 2524 เชียงใหม่ – บ้านถวาย – สารภี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2524 เส้นทาง เชียงใหม่ – บ้านถวาย – สารภี
ให้บริการโดย บริษัท ถวายบริการเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 2524 เชียงใหม่ - บ้านถวาย - สารภี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – ประตูเชียงใหม่ – วัวลาย – โรบินสัน – สนามบิน – โลตัส – บิ๊กซี – หางดง – กาดฝรั่ง – บ้านถวาย – น้ำโท้ง – ท่ามะโอ – ยางเนิ้ง

จุดจอด :

 • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
 • สารภี จอด ร.ร.วชิราลัย

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– ช้างเผือก 10:00, 17:10 น.
– สารภี 6:00 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์), 8:00, 15:30 น. (หยุดวิ่งวันอาทิตย์)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • เบอร์โทรศัพท์ –
 • facebook page : รถตู้บ้านถวาย Taxi

อัตราค่าโดยสาร : 30 บาทตลอดสาย (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 2201ก เชียงใหม่ – พร้าว

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 2201ก เส้นทาง เชียงใหม่ – พร้าว (สายใต้)
ให้บริการโดย บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 2201ก เชียงใหม่ - พร้าว

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แม่โจ้ – เจดีย์แม่ครัว – แม่แฝก – แม่แต – ร่มหลวง – บ้านโป่ง – แม่นาป้าก – แม่หอพระ – บ้านผึ้ง – สันนาเม็ง – สวนป่า – บ้านหลวง (ป้อมพิทักษ์ธรรม) – ป่าห้า – โหล่งขอด – ห้วยทราย – สบปั๋ง – แม่ปั๋ง – ประดู่ – ห้วยงู – นิคมสหกรณ์ร่มเกล้า – หนองบัว- แม่แวน – เขื่อนผาก – บ้านหม้อ – ป่าจี้

จุดจอด :

 • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
 • พร้าว จอดท่ารถเปรมประชา ตรงข้ามศาลหลักเมือง

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ : (เฉพาะรอบรถตู้)
– เชียงใหม่ 9:30, 10:30, 13:00, 16:00 น.
– พร้าว 7:30, 9:30, 12:30, 13:30 น.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– facebook page : Prempracha Transport
– จองตั๋วออนไลน์ www.premprachatransports.com

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1231ก เชียงใหม่ – ฝาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1231ก เส้นทาง เชียงใหม่ – ฝาง (รถด่วน) ให้บริการโดย บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

รถตู้สาย 1231ก เชียงใหม่ - ฝาง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แม่แตง – เชียงดาว – ไชยปราการ

จุดจอด :

 • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
 • ฝาง จอดข้างโรงพยาบาล

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงใหม่ 9:00, 12:00, 16:00 น.
– ฝาง 8:30, 13:00, 16:00 น.

ค่าโดยสาร : 150 บาท (ซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– ช้างเผือก เบอร์โทรศัพท์ –
– ฝาง เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4708 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ – หนองกุงศรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4708 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ – หนองกุงศรี ให้บริการโดย บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด (รถร่วม บริษัท ไชยศุภลาภ (2554) จำกัด)

รถตู้สาย 4708 กาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ - หนองกุงศรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ห้วยสีทน – คำไผ่ – หนองสอ – ค่ายลูกเสือ – สว่าง – สหัสขันธ์ – ข้ามสะพานเทพสุดา – หนองสามขา – หนองบัว – หนองโนน

จุดจอด :

 • กาฬสินธุ์จอด บขส.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • เบอร์โทรศัพท์ –
 • ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง