รถตู้สาย 4619 ราชสีมา – วังน้ำเขียว – กม.79

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4619 เส้นทาง ราชสีมา – วังน้ำเขียว – กม.79 ให้บริการโดย บริษัท ปักธงชัยร่วมใจเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4619 ราชสีมา - วังน้ำเขียว - กม.79

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ค่ายสุรธรรม – ปักธงชัย – สะแกราช – ปอแดง – หลุมเงิน – ห้วยน้ำเค็ม – วังน้ำเขียว

จุดจอด :
– นครราชสีมา จอด บขส.1
– กม.79 จอด ร้านอาหารตามสั่งก่อนถึงธนาคารกสิกรไทย ตรงข้ามตลาดสดศาลเจ้าพ่อ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ
– ราชสีมา 7:10 – 18:20 น.
– ศาลเจ้าพ่อ 5:20 – 16:10 น.

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม:
– เบอร์โทรศัพท์ 081-8780712
– facebook fanpage : รถตู้ -วังนำ้เขียว-โคราช

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1310 ราชสีมา – สีคิ้ว

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1310 ราชสีมา-สีคิ้ว (รถด่วน) ให้บริการโดย บริษัท นครราชสีมา – ปากช่องเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 1310 ราชสีมา - สีคิ้ว

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : สามแยกปัก – โคกกรวด – นวนคร 2 – ซีเกท – กุดจิก – สูงเนิน มะเกลือเก่า-ใหม่ – โนนกุ่ม – สีคิ้ว

จุดจอด :
– นครราชสีมา จอด บขส.1
– สีคิ้ว จอดบริเวณแยกบ้านหัน (ติดคิวรถห้วยตะแคงเหนือ)

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ
– โคราช 6:50 – 17:55 น.
– สีคิ้ว 5:40 – 16:35 น.

อัตราค่าโดยสาร : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– ค่าโดยสารเต็มสาย 36 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
– ราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 098-2023576
– สีคิ้ว เบอร์โทรศัพท์ 098-2025802
– facebook fanpage : รถตู้ปากช่อง-โคราช

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี – วังวน (ทางเขาลูกช้าง)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1767 เส้นทาง เพชรบุรี – วังวน (ไปทางเขาลูกช้าง) ให้บริการโดย บริษัท สหเพชรบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี-วังวน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : โพไร่หวาน – ตลาดท่ายาง – หนองบ้วย – โค้งข่อย – เขื่อนเพชร – ท่าซิก – ร.ร.หนองชุมแสง – โค้งตาบาง – ไร่หลวง – ท่าลาว – สาระเห็ด – กลัดจิก – ท่ามะริด – เขาเตาหม้อ – ท่าไม้รวก – ห้วยปลาดุก – เทพราช – หนองเขาอ่อน – ห้วยผาก – ถ้ำเสือ – ห้วยหินเพลิง – หนองโรง – ทุ่งยาว – ทุ่งโป่ง – หนองเสือ – หนองคอไก่ – โครงการชั่งหัวมัน – เขากระปุก – ยางชุม – โป่งเกตุ – พุมะค่า – หนองเอื้อง – โป่งแย้ – หนองขาม – พุหวาย – ทุ่งจับญวน – บ่อหลวง – รางจิก – หนองตาฉาว – หนองหงษ์ – ไร่ใหม่ – ทุ่งขาม – โพรงเข้ – ห้วยปลาดุก – หุบเฉลา – ห้วยแม่เพรียง – ห้วยไผ่ – หนองปืนแตก

จุดจอด :
– เพชรบุรี จอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
เพชรบุรี 5:00 – 20:00 น.

อัตราค่าโดยสารจากเพชรบุรี
– ไปท่ายาง 30 บาท
– ไปโค้งข่อย 40 บาท
– ไปเขื่อนเพชร/ท่าซิก/ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา 50 บาท
– ไป หนองชุมแสง/โค้งตาบาง 60 บาท
– ไปไร่หลวง/เขาลูกช้าง 70 บาท
– ไปแยกท่าไม้รวก/สาระเห็ด/ห้วยหินเพลิง 80 บาท
– ไปหนองโรง/กลัดจิก/เขาเตาหม้อ 90 บาท
– ไปท่าไม้รวก/เทพราช/หนองเขาอ่อน/ห้วยผาก/หนองเสือ/หนองคอไก่/ทุ่งยาว/ทุ่งโป่ง/เขากระปุก/ยางชุม/โครงการชั่งหัวมัน 100 บาท
– ไปหนองตาฉาว/หนองขาม 110 บาท
– ไปพุมะค่า/โป่งเกตุ/ห้วยปลาดุก/วัดถ้ำเสือ/ทุ่งเคล็ด/ทุ่งจับญวน/รางจิก/พุหวาย 120 บาท
– ไปโป่งแย้/หนองเอื้อง/หนองหงษ์/ไร่ใหม่/ห้วยไผ่ 130 บาท
– ไปทุ่งขาม/หุบเฉลา 140 บาท
– ไปห้วยแม่เพรียง/หนองปืนแตก/ด่านโง 150 บาท

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : 089-2600077, 089-2600088

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี – วังวน (ทางแก่งกระจาน)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1767 เส้นทาง เพชรบุรี-วังวน (ไปทางแก่งกระจาน) ให้บริการโดย บริษัท สหเพชรบุรีขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1767 เพชรบุรี-วังวน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : โพไร่หวาน – ตลาดท่ายาง – ท่าคอย – ท่าขาม – เขื่อนเพชร – คอละออม – แม่ประจันต์ – ห้วยเสือ – วังไคร้ – ท่าหัวลบ – สระยายนนท์ – หนองมะกอก – วังจันทร์ – บ้านซ่อง – รพ.แก่งกระจาน – วงเวียนแก่งกระจาน – บ้านดิน – เขากลิ้ง – ตอไม้แห้ง – หนองบัว – อุทยานกวนอิม – นากรวย – ทุ่งตลาด – มะขามโพรง – ห้วยกวางจริง – หนองหงษ์ – ท่าเรือ – อุทยาน – สะพานแขวน – ศูนย์ฝึกรบพิเศษ – ถ้ำเสือ – สองพี่น้อง – โป่งอิฐ – หนองปืนแตก

จุดจอด :
– เพชรบุรี จอดท่ารถตู้วัดถ้ำแก้ว
– แก่งกระจาน จอดหน้าโรงพัก

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (รถออกทุก 1 ชั่วโมง)
– เพชรบุรี 7:40 – 18:30 น.
– แก่งกระจาน 6:00 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสารจากเพชรบุรี
– ไปท่ายาง 30 บาท
– ไปเขื่อนเพชร 50 บาท
– ไปคอละออม/แยกแม่ประจันต์/ห้วยเสือ 60 บาท
– ไปวังไคร้/ท่าหัวลบ/เข้าแม่ประจันต์/แยกหนองมะกอก/บ้านซ่อง/วังจันทร์ 70 บาท
– เข้าบ้านซ่อง/หนองมะกอก 100 บาท
– ไปเขากลิ้ง/ตอไม้แห้ง/บ้านดิน/หนองหงษ์/แก่งกระจาน 80 บาท
– ไปนากรวย/ทุ่งตลาด 120 บาท
– ไปหนองบัว/อุทยานกวนอิม 130 บาท
– ไปท่าเรือ 100 บาท
– ไปอุทยาน/สะพานแขวน 120 บาท
– ไปวังวน 130 บาท
– ไปถ้ำเสือ/สองพี่น้อง/หนองปืนแตก/ศูนย์ฝึกรบพิเศษ 150 บาท

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : 080-6554833, 080-6553454

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 8191 กาญจนบุรี – ลำทราย – พุน้ำร้อน

รถตู้โดยสารปรับอากาศสาย 8191 เส้นทาง กาญจนบุรี – ลำทราย – พุน้ำร้อน ให้บริการโดย บริษัท สุชาติพัฒนา จำกัด

รถตู้สาย 8191 กาญจนบุรี - ลำทราย - พุน้ำร้อน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ยางเกาะ – จระเข้เผือก – ลำทราย – ลำทหาร – ประตูด่าน – ห้วยน้ำขาว

จุดจอด :
– กาญจนบุรี จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– กาญจนบุรี 9:00, 12:00, 16:20, 18:00 น.
– พุน้ำร้อน 6:00, 7:20, 11:00, 14:30 น.

ติดต่อสอบถาม/รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : 081-3834441,090-1423442,084-9150001

อัตราค่าโดยสาร : – (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 8161 ช่วงราชบุรี – จอมบึง – ราชภัฏ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 8161 เส้นทาง ช่วงราชบุรี – จอมบึง – ม.ราชภัฏจอมบึงให้บริการโดย รถร่วมราชบุรีสวนผึ้งโป่งกระทิง จำกัด

รถตู้สาย 8161 ช่วงราชบุรี - จอมบึง - ราชภัฏ

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เขางู – ค่ายบุรฉัตร – เขากรวด – ทุ่งน้อย – รางม่วง – รพ.ยพุราช – ร.ร.วันครู

จุดจอด :
– ราชบุรี จอดข้างไปรษณีย์
– ราชภัฏ จอดหน้าคณะมนุษยศาสตร์

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ
– ราชบุรี 6:00 – 18:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
– เบอร์โทรศัพท์ : 083-3091731

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 8161 ราชบุรี – ร.ร.สินแร่สยาม – ตะโกล่าง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 8161 เส้นทาง ราชบุรี – ร.ร.สินแร่สยาม – ตะโกล่าง ให้บริการโดย บริษัท รถร่วมราชบุรีสวนผึ้งโป่งกระทิง จำกัด

รถตู้สาย 8161 ราชบุรี - ร.ร.สินแร่สยาม - ตะโกล่าง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เขางู – ค่ายบุรฉัตร – เขากรวด – ทุ่งน้อย – รางม่วง – รพ.ยุพราช – ร.ร.วันครู – รางบัว – พระจอมเกล้าธนบุรี – เขาสน – หนองขาม – ป่าหวาย – หนองหมี – สวนผึ้ง – บ้านบ่อ – นิวแลนด์ – ภูผาผึ้งรีสอร์ท – ศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยหนึ่ง – เวเนโต้ ไฮซีนรีสอร์ท – บ้านไร่สวนผึ้งโฮมสเตย์ – บ้านอ้อมกอดขุนเขา – เลอฟลอร่ารีสอร์ท – ธีรมาคอทเทจ – ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดช่องลม – สามแยกผาปก – บ้านสวนยอห์น

จุดจอด :
– ราชบุรี จอดริมแม่น้ำใกล้ธนาคารออมสิน

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– ราชบุรี 8.30,12.00,14.20,15.40,17.00 น.
– สวนผึ้ง 6.00,7.00,8.00,11.20,15.40 น.

อัตราค่าโดยสาร : (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– facebook fanpage : ท่ารถราชบุรีสวนผึ้งสินแร่สยามโปร่งกระทิง

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 8162 ราชบุรี – ด่านทับตะโก – แก้มอ้น

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 8162 เส้นทาง ราชบุรี – ด่านทับตะโก – แก้มอ้น ให้บริการโดย หจก.สินณรงค์ชัย

รถตู้สาย 8162 ราชบุรี - ด่านทับตะโก - แก้มอ้น

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ค่ายบุรฉัตร – เขากรวด – ทุ่งน้อย – รางม่วง – จอมบึง – ราชภัฏ – เบิกไพร – ห้วยท่าช้าง – ด่านทับตะโก – ทุ่งแจง

จุดจอด :
– ราชบุรี จอดข้างไปรษณีย์,บขส.ใหม่ห้วยหมู

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– ราชบุรี 7.30-19.00 น.
– ด่านทับตะโก 6.00-17.00 น.
(รถออกทุก 30 นาที ช่วงเช้าออกทุก 20-25 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)
– ไปเขากรวด/หนองแช่เสา/ทุ่งน้อย 20 บาท
– ไปแยกถ้ำเขาบิน/รพ.ยุพราช 25 บาท
– ไปตลาดจอมบึง 30 บาท (นักเรียน-นักศึกษา 20 บาท)
– ไปเบิกไพร/ด่าน 40 บาท
– ไปทุ่งแจง/แก้มอ้น 50 บาท
– ไปท่าไม้แดง 60 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– facebook fanpage : รถตู้ด่าน – DK

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 8268 ศาลายา – ตลาดห้วยพลู

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 8268 เส้นทาง ศาลายา – ตลาดห้วยพลู ให้บริการโดย บริษัท ห้วยพลูขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 8268 ศาลายา - ตลาดห้วยพลู

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วัดสาลวัน – ฐานมั่นคง – กาญจนาภิเษกวิทยาลัย – อบต.ศาลายา – อาภากร 2 – กิตติชัยวิลล่า 6-5 – พฤกษา 31 – กิตติชัยวิลล่า 18-16-6-14 – อุดมศิริ – พฤกษา 4-8 – ลานตากฟ้า – อบต.ดอนแฝก – คลองบางกระจัน

จุดจอด :
– ศาลายา จอดตรงข้ามอำเภอ

อัตราค่าโดยสาร : – (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1701 นครปฐม – บางเลน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1701 เส้นทาง นครปฐม – บางเลน ให้บริการโดย บริษัท พระปฐมเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 1701 นครปฐม - บางเลน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ม.ศิลปากร – ราชภัฏ – หนองงูเหลือม – ทัพหลวง – ลาดหญ้าไทร – กระถินแดง – หนองปลาไหล – ลำเหย – ทุ่งสีหลง – ดอนตูม – ดอนยอ – เกาะแรต – บางเลน

จุดจอด :
– นครปฐม จอดหน้าห้องน้ำ คิวรถเมล์บางหลวง
– บางเลน จอดท่ารถ

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– นครปฐม 6:20 – 18:30 น.
– บางเลน 5:00 – 17:05 น.

อัตราค่าโดยสาร : – (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง