ข้อมูลและเส้นทางเดินรถของ แอร์อรัญพัฒนา

ชื่อผู้ให้บริการ  :  แอร์อรัญพัฒนา
ที่ตั้งสำนักงาน  : 69/2 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2512-3755
โทรสาร : 0-2272-1513
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

ตารางเส้นทางการเดินรถของ แอร์อรัญพัฒนา

เส้นทางเดินรถ
921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ ระยะเวลา 4.20 ชม.
921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเกลือ ระยะเวลา 4.40 ชม.
60 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ระยะเวลา 4.30 ชม.
60 กรุงเทพฯ – โรงเกลือ ระยะเวลา 4.50 ชม.
921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ) ระยะเวลา 4.40 ชม.
921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน) ระยะเวลา 4.40 ชม.
9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ ระยะเวลา 3.30 ชม.
9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ) ระยะเวลา 3.30 ชม.
60 อรัญประเทศ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.30 ชม.
921 อรัญประเทศ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.20 ชม.
60 โรงเกลือ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.40 ชม.
921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.30 ชม.
921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 5 ชม.
9916 โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 3.30 ชม.

แผนที่เส้นทางเดินรถสาย 60, 921 และ 9916  :

ข้อมูลและเส้นทางเดินรถของแอร์อรัญพัฒนา

เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของแอร์อรัญ ณ สถานีขนส่ง :

– สถานีขนส่งหมอชิต 2 ชั้น 1 ช่อง 30 และ 31

– สถานีขนส่งเอกมัย ช่อง 25

– สถานีบริการอรัญประเทศ(บริเวณตลาดรถไฟ)

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง