รถตู้สาย 504 อุบลราชธานี-มหาชนะชัย

รถตู้สาย 504 อุบลราชธานี-มหาชนะชัย ผู้ประกอบการ บริษัท ยิ่งสุข จำกัด (สุขประเสริฐทัวร์)

รถตู้สาย 504 อุบลราชธานี-มหาชนะชัย

เส้นทางผ่าน : บขส.อุบลราชธานี-ศาลากลาง-หนองแก-ทุ่งขุนใหญ่-หนองไฮ-หนองขอน-ดอนชี-ท่าวารี-บ้านแขม-บ้านเสียม ยางน้อย-เขื่องใน-นาดูน-ยางขี้นก-บ้านก่อ-แสนสำราญ-บ้านกอก-บ้านโคก-หนองแคน-บกน้อย-ดงแคนใหญ่-นาถ่ม-ดอนมะยาง-ดอนมะฮวน-โนนหนองแฝก-คำเขื่อนแก้ว-ดงยาง-ดอนผึ้ง-ปอแดง-วิทยาลัยเกษตร-มหาชนะชัย (ตรงข้ามปั๊ม ปตท.)

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :

อุบลราชธานี 6.30-17.30 น.
มหาชนะชัย 5.30-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม :
อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ –
มหาชนะชัย-ร้องเรียนบริการ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง