รถตู้สาย 596 ช่วงแยกขอนแก่น-ภูเวียง-อุทยานแห่งชาติภูเวียง-เวียงเก่า

รถตู้สาย 596 ช่วงแยกขอนแก่น-ภูเวียง-อุทยานแห่งชาติภูเวียง-เวียงเก่า ผู้ประกอบการ โชคชัยทีม (รถร่วม บริษัท สหภูเวียงเดินรถ จำกัด)

รถตู้สาย 596 ช่วงแยกขอนแก่น-ภูเวียง-อุทยานแห่งชาติภูเวียง-เวียงเก่า

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-บ้านทุ่ม-บ้านฝาง-ดอนโมง-หนองเรือ-กุดฉิม-โนนทอง-ห้วยน้ำเงิน-ถ้ำแข้-อ่างศิลา-ภูเวียง-อุทยานแห่งชาติภูเวียง-หนองนาคำ-บ้านเมืองเก่า-อำเภอเวียงเก่า (จอดรถบ้านหนองขาม) (รับส่งผู้โดยสารตลอดทาง)

รถออกจากขอนแก่น เวลา : 8.10,9.40,12.20,14.20,17.20,18.20 น.
รถออกจากเวียงเก่า เวลา : 6.00,7.00,10.00,11.30,14.00,16.00 น.

สอบถามรายละเอียด เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง