รถตู้สาย 4388 อุบลฯ – วารินชำราบ – พิบูลฯ – บุณฑริก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4388 เส้นทาง อุบลราชธานี – วารินชำราบ – พิบูลมังสาหาร – บุณฑริก ให้บริการโดย บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

รถตู้สาย 4388 อุบลฯ - วารินชำราบ - พิบูลฯ - บุณฑริก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บัวเทิง – ท่าช้าง – ห้วยนกเปล้า – สุขสมบูรณ์ – โคกสมบูรณ์นอก – สว่างวีระวงศ์ – สะพานโดม – สร้างแก้ว – สนามชัย – พิบูลมังสาหาร – ยอดดอนชี – โนนม่วง – ดอนจิก – ม่วงฮี – ดอนก่อ – อ่างหิน – โนนสว่าง – อุดมสุข – นาโพธิ์ – นาแคน – บ้านบก – โนนกาหลง – โนนเลียง – โนนบาก

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– วาริน จอดหลังตลาด (หน้าบุญนิยมเก่า)
– บุณฑริก จอดหน้าศาลาใกล้สะพานโดม

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (รถออกทุก 30 นาที)
– อุบลฯ 5:45 – 18:10 น.
– วาริน 6:00 – 18:30 น.
– บุณฑริก 5:00 – 18:00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –
– วาริน เบอร์โทรศัพท์ : –
– ร้องเรียนบริการ เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4618 อุบลฯ – พิบูลฯ – เขื่อนสิรินธร – ช่องเม็ก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4618 เส้นทาง อุบลฯ – พิบูลฯ – สิรินธร – ช่องเม็ก ให้บริการโดย บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

รถตู้สาย 4618 อุบลฯ - พิบูลฯ - เขื่อนสิรินธร - ช่องเม็ก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บัวเทิง – ท่าช้าง – ห้วยนกเปล้า – สุขสมบูรณ์ – โคกสมบูรณ์นอก – สว่างวีระวงศ์ – สะพานโดม – สร้างแก้ว – สนามชัย – พิบูลมังสาหาร – ยอดดอนชี – โนนม่วง – ดอนจิก – แก่งยาง – นาเจริญ – พัทยาน้อย – โคกเที่ยง – นิคม 1 – สิรินธร – เขื่อนสิรินธร – นิคม 2

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– ช่องเม็ก จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
อุบลราชธานี : 6:00 – 18:00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
อุบลฯ – ช่องเม็ก 100 บาท
อุบลฯ – พิบูลฯ, พิบูลฯ – ช่องเม็ก 50 บาท
อุบลฯ – สิรินธร 80 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
เบอร์โทรศัพท์ :-

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4328 อุบลราชธานี – นาโพธิ์กลาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4328 เส้นทาง อุบลราชธานี – นาโพธิ์กลาง ให้บริการโดย บริษัท สุไชยเดินรถ 1999 จำกัด

รถตู้สาย 4328 อุบลราชธานี - นาโพธิ์กลาง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ค้อกุดลาด – ปากน้ำ – นาคำ – ผาแก้ว – บ้านแคน – ดอนมดแดง – กุดกั่ว – นาห้วยแคน – ตาลสุม – ดอนตะลี – ดอนพันชาด – โนนข่า – วังพอก – หนองโพธิ์ – โพธิ์ศรี – พิบูลมังสาหาร – ทรายมูล – ท่าเสียว – คันลึม – หนองแสงใหญ่ – ประตูทอง – ตุงลุง – โขงเจียม – ถ้ำป่อง – ห้วยไผ่ – ห้วยหมาก – หนองฆ้อง – หนองผือน้อย – บะไห – หนองผือ – โนนสวรรค์

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
– อุบลฯ 9:00, 12:00, 14:30, 17:00 น.
– นาโพธิ์กลาง 7:00, 9:00, 12:00, 15:00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –
– facebook fanpage : รถตู้นาโพธิ์กลาง-โขงเจียม-อุบลฯ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง