รถตู้สาย 1231ก เชียงใหม่ – ฝาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1231ก เส้นทาง เชียงใหม่ – ฝาง (รถด่วน) ให้บริการโดย บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

รถตู้สาย 1231ก เชียงใหม่ - ฝาง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แม่แตง – เชียงดาว – ไชยปราการ

จุดจอด :

  • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
  • ฝาง จอดข้างโรงพยาบาล

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงใหม่ 9:00, 12:00, 16:00 น.
– ฝาง 8:30, 13:00, 16:00 น.

ค่าโดยสาร : 150 บาท (ซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– ช้างเผือก เบอร์โทรศัพท์ –
– ฝาง เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 675 เชียงราย-ฝาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 675 เชียงราย-ฝาง ผู้ประกอบการ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (รถตู้บลูไนน์บายกรีนบัส)

จองตั๋วรถทัวร์

เส้นทางผ่าน : บขส.เชียงรายเก่า-วัดร่องขุ่น-แม่ลาว-ดงมะดะ-ปากทางบ่อน้ำมัน-ฝาง (ตลาดโชคธานี)

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงราย 8.00 น., 14.00 น. (วันอาทิตย์มีเที่ยว 16.00 น.)
– ฝาง 8.30, 14.00 น.

อัตราค่าโดยสาร : เชียงราย-ฝาง 80 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง