รถตู้สาย 1241 เชียงราย – แม่สาย

รถตู้โดยสารปรับอากาศสาย 1241 เส้นทางเชียงราย – แม่สาย ให้บริการโดย บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1241 เชียงราย - แม่สาย

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ป่าซาง – แม่คำ – สันกอง – ห้วยไคร้ – บ้านโป่ง – บ้านถ้ำ – บ้านจ้อง

จุดจอด :

  • เชียงราย จอด บขส.เก่า
  • แม่สาย จอด บขส.

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– แม่สาย 6:00 – 17:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง