รถมินิบัสกรุงเทพฯ – นครสวรรค์ (รักกันทัวร์)

รักกันทัวร์ ” เปิดให้บริการรถมินิบัสปรับอากาศ เดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ (สถานีขนส่งหมอชิต) – นครสวรรค์ (ที่นั่งผู้โดยสารจำนวน 20 ที่นั่ง)

รถมินิบัสกรุงเทพฯ  - นครสวรรค์ (รักกันทัวร์)

ที่ทำการใหม่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านเจ้าพระยาวิลล์ ตรงข้ามจ่าหมู่จุ่ม 3

แผนที่รักกันทัวร์ นครสวรรค์

บริการใหม่ รับ-ส่งพัสดุ Flash Express และ EMS. เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-18.00 น.

รถมินิบัสกรุงเทพฯ - นครสวรรค์

จองตั๋วสำรองที่นั่ง / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  •  เบอร์โทรศัพท์ : 092-9787171

ตารางเดินรถ / เที่ยวรถ รถมินิบัสกรุงเทพฯ – นครสวรรค์ :

รถมินิบัสกรุงเทพฯ  - นครสวรรค์

ตารางเดินรถ / เที่ยวรถ รถมินิบัส นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ :

รถมินิบัสนครสวรรค์-กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

ข้อมูลและรูปภาพ : facebook page – รักกันทัวร์

รถตู้สาย 114 นครสวรรค์-กำแพงเพชร

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 114 นครสวรรค์-กำแพงเพชร ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 114 นครสวรรค์-กำแพงเพชร

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร

เวลาเดินรถ : นครสวรรค์ 8.00-16.00 น.

อัตราค่าโดยสาร : นครสวรรค์-กำแพงเพชร 95 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
– นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
– สลกบาตร เบอร์โทรศัพท์ –
– คลองขลุง เบอร์โทรศัพท์ –
– กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 115 นครสวรรค์ – ตาก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 115 นครสวรรค์-ตาก ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 115 นครสวรรค์ - ตาก

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร-เนินกรวด-ลานดอกไม้-เกาะรากเสียด-คลองเมือง-มะเดื่อชุมพร-โกสัมพี-วังเจ้า-ประดาง-วิทยาลัยเกษตร-บขส.ตาก

อัตราค่าโดยสาร :
นครสวรรค์-ตาก 135 บาท
นครสวรรค์-กำแพงเพชร 95 บาท
กำแพงเพชร-ตาก 50 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
– นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
– สลกบาตร เบอร์โทรศัพท์ –
– คลองขลุง เบอร์โทรศัพท์ –
– กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ –
– วังเจ้า เบอร์โทรศัพท์ –
– ตาก เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 168 นครสวรรค์-แม่สอด

รถตู้สาย 168 นครสวรรค์-แม่สอด ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 168 นครสวรรค์-แม่สอด

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร-เนินกรวด-ลานดอกไม้-เกาะรากเสียด-คลองเมือง-มะเดื่อชุมพร-โกสัมพี-วังเจ้า-ประดาง-วิทยาลัยเกษตร-บขส.ตาก

เวลาเดินรถ : นครสวรรค์ 6.30-15.30 น.

อัตราค่าโดยสาร :
นครสวรรค์-แม่สอด 200 บาท
นครสวรรค์-ตาก 135 บาท
นครสวรรค์-กำแพงเพชร 95 บาท
กำแพงเพชร-ตาก 50 บาท

ติดต่อสอบถาม :
– นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
– สลกบาตร เบอร์โทรศัพท์ –
– คลองขลุง เบอร์โทรศัพท์ –
– กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ –
– วังเจ้า เบอร์โทรศัพท์ –
– ตาก เบอร์โทรศัพท์ –
– แม่สอด

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 657 นครสวรรค์-สุโขทัย

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 657 นครสวรรค์-สุโขทัย ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 657 นครสวรรค์-สุโขทัย

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-หนองเบน-หนองบอน-หนองแมว-พรหมเขต-หนองขี้วัว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-หนองน้ำขุ่น-โนนปอแดง-สลกบาตร-สระตาพรม-ดงดำ-โคกเลาะ-โค้งไผ่-คลองน้ำเย็น-โค้งวิไล-ถนนงาม-คลองขลุง-ท่าพุทรา-คลองเจริญ-ปรึกมะกรูด-คลองแขยง-คลองสีนวล-ปากดง-ท่าเสา-คลองแม่ลาย-ทุ่งเศรษฐี-แยกนครชุม-บขส.กำแพงเพชร-น้ำดิบ-คลองห้วยทราย-เขาแก้ว-พรานกระต่าย-นาป่าแดง-วังตะแบก-คุยประดู่-หนองกระทุ่ม-บ้านใหม่เจริญผล-หนองยาง-สามพวง-คีรีมาศ-วัดบึง-เนินยาง-บ้านป้อม-นาไผ่ล้อม-วิทยาลัยพละ-แยกคลองโพธิ์-บขส.สุโขทัย

เวลาเดินรถ : นครสวรรค์ 13.00 น.

ค่าโดยสาร :
นครสวรรค์-กำแพงเพชร 95 บาท
นครสวรรค์-สุโขทัย 136 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
– นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
– สลกบาตร เบอร์โทรศัพท์ –
– คลองขลุง เบอร์โทรศัพท์ –
– กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 694 นครสวรรค์-อุตรดิตถ์

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 694 นครสวรรค์-อุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 694 นครสวรรค์-อุตรดิตถ์

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-ดอนดู่-วิทยาลัยเกษตร-บึงน้ำใส หนองหัวเรือ-แยกเก้าเลี้ยว-หนองแพงพวย-หนองกรด-บ้านพลัง-บึงลี-โพธิ์ไทรงาม-ห้วยแก้ว-บึงนาราง-หนองแขม-หนองขานาง-ทุ่งนาดี-หนองสะแก-มาบมะไฟ-หนองหัวปลวก-ยางห้าหลุม-เนินปอ-ปลวกสูง-นิคมภาคเหนือ-ต้นประดู่-หนองนา-บ่อทอง-หนองเต่าดำ-วังเป็ด-วังดาน-ม.นเรศวร-แยกหนองอ้อ-แยกเอ็กซ์เรย์-แยกต้นหว้า-บ้านคลอง-บขส.ใหม่พิษณุโลก-สะอัก-ดอนทอง-บ้านป่า-เนินมะคึด-วัดโบสถ์-คลองช้าง-ทับยายเชียง-ป่าแดง-ชำบอน-น้ำอ่าง-ป่าคาย-ดงช้างดี-บขส.อุตรดิตถ์

อัตราค่าโดยสาร :
นครสวรรค์-อุตรดิตถ์ 190 บาท
นครสวรรค์-พิษณุโลก 100 บาท
นครสวรรค์-ปลวกสูง 80 บาท
นครสวรรค์-โพธิ์ไทรงาม 50 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ –
ม.นเรศวร เบอร์โทรศัพท์ –
อุตรดิตถ์ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 566 นครสวรรค์-ชัยภูมิ

รถตู้สาย 566 นครสวรรค์-ชัยภูมิ ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 566 นครสวรรค์-ชัยภูมิ

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-ทับกฤช-ชุมแสง-หนองบัว-หนองไผ่-โคกสะอาด-วังบ่อ-อุดมพัฒนา-ศรีมงคล-ซับสมพงษ์-ตะกุดหิน-ราหุล-ลำตะคร้อ-กันจุ-หนองแดง-ซับบอน-ซับอีลุม-เขาสูง-วังวัด-ซับตะแบก-ซับผุด-น้ำอ้อม-วังใหญ่-หนองตะเคียน-ห้วยหินฝน-ภักดีชุมพล-ซับมงคล-ศิลาทอง-ท่าโป่ง-วังกะทะ-หัวสะพาน-วังตะเฆ่-ดอนกอก-โคกสะอาด-หนองบัวระเหว-หัวหนอง-ปากค่ายช่องแมว-โนนเปลือย-หลุบโพธิ์-ห้วยหนองจันทิ-บ้านเขว้า-หนองบัวขาว-บขส.เก่าชัยภูมิ

อัตราค่าโดยสาร : นครสวรรค์-ชัยภูมิ 220 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
ชุมแสง เบอร์โทรศัพท์ –
หนองบัว เบอร์โทรศัพท์ –
ราหุล เบอร์โทรศัพท์ –
ซับบอน เบอร์โทรศัพท์ –
กิ่งใหม่ เบอร์โทรศัพท์ –
หนองบัวระเหว เบอร์โทรศัพท์ –
ชัยภูมิ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 665 นครสวรรค์-ทุ่งสนุ่น-ลานกระบือ และ นครสวรรค์-ทรายทองวัฒนา (ทุ่งทราย)

รถตู้สาย 665 นครสวรรค์-ทุ่งสนุ่น-ลานกระบือ และ นครสวรรค์-ทรายทองวัฒนา (ทุ่งทราย) ผู้ประกอบการ บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด

รถตู้สาย 665 นครสวรรค์-ทุ่งสนุ่น-ลานกระบือ และ นครสวรรค์-ทรายทองวัฒนา (ทุ่งทราย)

>> นครสวรรค์-ทุ่งสนุ่น-ลานกระบือ <<<

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-แยกหนองเบน-หนองแมว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-สลกบาตร-ขาณุวรลักษบุรี-ตลาดตาซ่วน-วังพลับ-หนองตะเคียน-บึงสามัคคี-ทุ่งสนุ่น-คอปล้อง-หนองคล้า-วังซ่าน-หนองลวก-หนองแม่แตง-หนองไม้กอง-ไทรงาม-แก้วสุวรรณ-อินทรานุสรณ์-คุยมะม่วง-ฟากทุ่ง-ลานกระบือ

เวลาเดินรถจากนครสวรรค์
ไปลานกระบือ 15.00,15.30 (เสริม),16.00,17.00 น.
ไปทุ่งสนุ่น 9.30,11.00,12.30,14.00,14.30 น. (เสริม)

>>> นครสวรรค์-ทรายทองวัฒนา <<

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-แยกหนองเบน-หนองแมว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-สลกบาตร-ขาณุวรลักษบุรี-ตลาดตาซ่วน-หัวเสลา-เกาะฝ้าย-ศาลเจ้าแม่-วังแขม-วังยาง-ตลาดท่ามะเขือ-หนองจอก-วังน้ำแดง-ทุ่งทราย

เวลาเดินรถจากนครสวรรค์
9.00,11.00,14.00,18.00 น.

ติดต่อสอบถาม รวมทั้งรอบเวลาขาลงนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ : – (นายท่า), (บริษัท)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง