รถตู้สาย 665 นครสวรรค์-ทุ่งสนุ่น-ลานกระบือ และ นครสวรรค์-ทรายทองวัฒนา (ทุ่งทราย)

รถตู้สาย 665 นครสวรรค์-ทุ่งสนุ่น-ลานกระบือ และ นครสวรรค์-ทรายทองวัฒนา (ทุ่งทราย) ผู้ประกอบการ บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด

รถตู้สาย 665 นครสวรรค์-ทุ่งสนุ่น-ลานกระบือ และ นครสวรรค์-ทรายทองวัฒนา (ทุ่งทราย)

>> นครสวรรค์-ทุ่งสนุ่น-ลานกระบือ <<<

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-แยกหนองเบน-หนองแมว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-สลกบาตร-ขาณุวรลักษบุรี-ตลาดตาซ่วน-วังพลับ-หนองตะเคียน-บึงสามัคคี-ทุ่งสนุ่น-คอปล้อง-หนองคล้า-วังซ่าน-หนองลวก-หนองแม่แตง-หนองไม้กอง-ไทรงาม-แก้วสุวรรณ-อินทรานุสรณ์-คุยมะม่วง-ฟากทุ่ง-ลานกระบือ

เวลาเดินรถจากนครสวรรค์
ไปลานกระบือ 15.00,15.30 (เสริม),16.00,17.00 น.
ไปทุ่งสนุ่น 9.30,11.00,12.30,14.00,14.30 น. (เสริม)

>>> นครสวรรค์-ทรายทองวัฒนา <<

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-แยกหนองเบน-หนองแมว-หนองสังข์-เขาห้วยลุง-สลกบาตร-ขาณุวรลักษบุรี-ตลาดตาซ่วน-หัวเสลา-เกาะฝ้าย-ศาลเจ้าแม่-วังแขม-วังยาง-ตลาดท่ามะเขือ-หนองจอก-วังน้ำแดง-ทุ่งทราย

เวลาเดินรถจากนครสวรรค์
9.00,11.00,14.00,18.00 น.

ติดต่อสอบถาม รวมทั้งรอบเวลาขาลงนครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ : – (นายท่า), (บริษัท)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง