รถตู้สาย 1201 ลำปาง – เถิน |ลำปาง – ต้นธง | ลำปาง – สบปราบ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1201 เส้นทาง ลำปาง – เถิน | ลำปาง – ต้นธง | ลำปาง – สบปราบ ให้บริการโดย บริษัท นครลำปางบริการขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 1201 ลำปาง - เถิน |ลำปาง - ต้นธง | ลำปาง - สบปราบ


เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ย่าเป้า – บ้านต้า – ศาลาดอน – บ้านฟ่อน – ศาลาดงลาน – ศาลาหลวง – เกาะคา – แม่หลง – วังพร้าว – แม่กัวะ – ปงกา – วังยาว – สบปราบ – วังพร้าว – วัฒนา – แม่เตี๊ยะ – แม่ถอด – สบเติน – แม่ปะ – ดอนไชย

จุดจอด :

  • ลำปางจอดข้างศาลแขวง ถ.รอบเวียง และหน้าโรงพยาบาล
  • เถินจอดแยกดอนไชย

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
– ลำปาง ประมาณ 8:00 – 16:00 น. (รถออกไม่แน่นอน)

ค่าโดยสาร : ไปเถิน 80 บาท (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • รถลำปาง – ต้นธง เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง