เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ : เส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – ดอนตาล

ชื่อผู้ให้บริการ : เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
ที่ตั้งสำนักงาน : 61/24 ถ.เสนานิคม1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9362754
โทรสาร : –
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

ตารางเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – ดอนตาล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
3 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  50 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  35 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  5 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 6 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 7 ชั่วโมง  5 นาที
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 7 ชั่วโมง  45 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.โพนทอง 8 ชั่วโมง  25 นาที
11 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 9 ชั่วโมง
13 มุกดาหาร จุดจอดดอนตาล 9 ชั่วโมง  30 นาที

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รูปภาพ : fb.com/KAMMARATRUNGRUANG

รถตู้สาย 269 ร้อยเอ็ด – ดอนตาล (ร้อยเอ็ด-เสลภูมิขนส่ง)

รถตู้สาย 269 ร้อยเอ็ด-ดอนตาล ผู้ประกอบการ บริษัท ร้อยเอ็ด-เสลภูมิขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 269 ร้อยเอ็ด - ดอนตาล

เส้นทางผ่าน : บขส.ร้อยเอ็ด-สามแยกโพธิ์ชัย-นิคม-ธวัชบุรี-อุ่มเม้า-บ้านบ่อ-ดู่กลาง-หวายน้อย-หวายหลึม-ท่าสะแบง-ท่าไคร้-เสลภูมิ-นิคมเสลภูมิ-นาเมือง-หนองหงษ์หนองงู-นาแซง-หนองหลวง-บ้านงิ้ว-หนองขี้ม้า-โคกสมบูรณ์-โนนชัยศรี-โนนเพชร-หนองนกเป็ด-บขส.โพนทอง-แหลมพยอม-กุดก่วง-วังยาว-วังใหญ่-คำโพนสูง-โคกนาคำ-หนองพอก-กุดขุ่น-เหล่าขุมมัน-ท่าสะอาด-ผาน้ำทิพย์-โคกกลาง-ป่าชาด-ห้องแซง-ห้องคลอง-ร่องคำ-โคกวิไล-บ้านหวาย-เลิงเก่า-ใหม่-รพ.เลิงนกทา-ท่ารถเลิงนกทา-คึมชาด-ศรีสมพร-ตาดบก-ภูกระแต-คำไฮ-หนองเลิงคำ-โนนสวาท-นาป่ง-ป่าไร่-นามน-หนองเม็ก-ภูล้อม-บ้านบาก-นายาง-นาม่วง-โพนสว่าง-สี่แยกดอนตาล (ใกล้ตลาดสด)

เวลาเดินรถ : เที่ยวแรก 5:00 น. – เที่ยวสุดท้าย 16:00 น. (รถออกทุกชั่วโมง) รถเต็มออกก่อน

ใช้เวลาเดินทางจากร้อยเอ็ด-ดอนตาล 3.20 ชม.

ค่าโดยสารเต็มสาย 160 บาท (ขึ้นตามท่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ)

ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม , ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง