รถตู้สาย 566 นครสวรรค์-ชัยภูมิ

รถตู้สาย 566 นครสวรรค์-ชัยภูมิ ผู้ประกอบการ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด

รถตู้สาย 566 นครสวรรค์-ชัยภูมิ

เส้นทางผ่าน : บขส.นครสวรรค์-ทับกฤช-ชุมแสง-หนองบัว-หนองไผ่-โคกสะอาด-วังบ่อ-อุดมพัฒนา-ศรีมงคล-ซับสมพงษ์-ตะกุดหิน-ราหุล-ลำตะคร้อ-กันจุ-หนองแดง-ซับบอน-ซับอีลุม-เขาสูง-วังวัด-ซับตะแบก-ซับผุด-น้ำอ้อม-วังใหญ่-หนองตะเคียน-ห้วยหินฝน-ภักดีชุมพล-ซับมงคล-ศิลาทอง-ท่าโป่ง-วังกะทะ-หัวสะพาน-วังตะเฆ่-ดอนกอก-โคกสะอาด-หนองบัวระเหว-หัวหนอง-ปากค่ายช่องแมว-โนนเปลือย-หลุบโพธิ์-ห้วยหนองจันทิ-บ้านเขว้า-หนองบัวขาว-บขส.เก่าชัยภูมิ

อัตราค่าโดยสาร : นครสวรรค์-ชัยภูมิ 220 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
นครสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ –
ชุมแสง เบอร์โทรศัพท์ –
หนองบัว เบอร์โทรศัพท์ –
ราหุล เบอร์โทรศัพท์ –
ซับบอน เบอร์โทรศัพท์ –
กิ่งใหม่ เบอร์โทรศัพท์ –
หนองบัวระเหว เบอร์โทรศัพท์ –
ชัยภูมิ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง