รถตู้สาย 214 อุบลราชธานี – ชานุมาน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 214 อุบลราชธานี-ชานุมาน ผู้ประกอบการ บริษัท สหพานิชอุบล จำกัด

รถตู้โดยสารปรับอากาศ อุบลราชธานี-ชานุมาน

เส้นทางผ่าน : บขส.อุบล-ราชภัฏ-หัวเรือ-หนองแฝก-เทพา-ม่วงสามสิบ-สร้างมิ่ง-โนนสีมา-หนองขุ่น-หลักชัย-ลืออำนาจ-โคกกลาง-ม.รามคำแหง-บ่อบุ-ไก่คำ-บขส.อำนาจเจริญ-ดอนหวาย-คำมะโค้ง-สามแยกชมภู

*สายหนองผือ : จากสามแยกชมภู-ปทุมราชวงศา-โนนสำราญ-หินกอง-โคกอร่าม-สามแยก-แยกหนองผือ-นาหว้าเหนือ-ป่าข่า-หนองคูณ-บุ่งเขียว-หินขัน-โคกสาร-ชานุมาน

*สายตรง : จากสามแยกชมภู-คำย่านาง-หนองไฮ-ห้วยฆ้อง-พุทธรักษา-คำเขื่อนแก้ว-โคกจั๊กจั่น-ชานุมาน

เวลาเดินรถสายหนองผือ :
จากอุบล 6.30 9.25 11.30 13.35 15.40
จากชานุมาน 6.45 8.05 9.40 13.30 15.20

เวลาเดินรถสายตรง :
จากอุบล 6.10 12.20 14.50
จากชานุมาน 6.05 7.15 11.30

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย อุบล-ชานุมาน 130 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ เพจ รถตู้อุบล-เขมราฐ, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง