รถตู้สาย 1354 ขอนแก่น – บ้านไผ่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1354 เส้นทาง ขอนแก่น – บ้านไผ่ ให้บริการโดย บริษัท ขอนแก่นปัญจฤทธิ์เดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 1354 ขอนแก่น - บ้านไผ่

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : กุดกว้าง – ท่าพระ – หนองบัวดีหมี – หนองแวง – ซีพีเอฟ – โนนสมบูรณ์ – โรงพยาบาลสิรินธร – ขามเปี้ย – โนนกล้วยหอม – บ้านแฮด – หนองโง้ง – ทางพาด – หนองแวงโอง

จุดจอด :

  • ขอนแก่นจอด บขส.3
  • บ้านไผ่จอด บขส.

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ : เส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

ชื่อผู้ให้บริการ : เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
ที่ตั้งสำนักงาน : 61/24 ถ.เสนานิคม1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9362754
โทรสาร : –
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

จองตั๋วรถทัวร์

ตารางเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา จุดจอดปากช่อง-คลาดแขก-คลองไผ่ 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 6 ชั่วโมง  20 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 7 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง
12 อุบลราชธานี คำเขื่อนแก้ว 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 9 ชั่วโมง
14 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 9 ชั่วโมง  30 นาที

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รูปภาพ : fb.com/KAMMARATRUNGRUANG

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ : เส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

ชื่อผู้ให้บริการ : เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
ที่ตั้งสำนักงาน : 61/24 ถ.เสนานิคม1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9362754
โทรสาร : –
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

ตารางเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
3 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  50 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  35 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  5 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 6 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 7 ชั่วโมง  5 นาที
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 7 ชั่วโมง  45 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.โพนทอง 8 ชั่วโมง  25 นาที
11 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 8 ชั่วโมง  55 นาที
12 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 9 ชั่วโมง  25 นาที
13 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 9 ชั่วโมง  55 นาที
14 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  25 นาที

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รูปภาพ : fb.com/KAMMARATRUNGRUANG

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ : เส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – ดอนตาล

ชื่อผู้ให้บริการ : เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
ที่ตั้งสำนักงาน : 61/24 ถ.เสนานิคม1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9362754
โทรสาร : –
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

ตารางเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – ดอนตาล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
3 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  50 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  35 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  5 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 6 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 7 ชั่วโมง  5 นาที
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 7 ชั่วโมง  45 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.โพนทอง 8 ชั่วโมง  25 นาที
11 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 9 ชั่วโมง
13 มุกดาหาร จุดจอดดอนตาล 9 ชั่วโมง  30 นาที

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รูปภาพ : fb.com/KAMMARATRUNGRUANG

รถตู้สาย 278 ขอนแก่น – มุกดาหาร

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 278 ขอนแก่น-มุกดาหาร ผู้ประกอบการ บริษัท สหมิตรภาพ (2512) จำกัด

รถตู้สาย 278 ขอนแก่น - มุกดาหาร

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-เชียงยืน-หัวนาคำ-ดงบัง-แยกฮ่องฮี-ยางตลาด-ปากทางเขื่อน-โคกสี-บขส.กาฬสินธุ์-เทคโน-คำเม็ก-โนนสะอาด-นาจารย์-แก่งนาขาม-อ่างห้วยแกลง-คำโพน-สวนป่าคำบอน-หนองผ้าอ้อม-สมเด็จ-ราชภัฏกาฬสินธุ์-หนองกุง-บ้านบอน-น้ำคำ-โคกสี-คำบง-ห้วยผึ้ง-ไค้นุ่น-จอมทอง-คำกั้ง-บัวขาว-แจนแลน-กุดหว้า-นาไคร้-ขุมขี้ยาง-คำพอก-บ้านงิ้ว-หนองสูง-โนนยาง-หนองโอ-บ้านคำชะอี-ห้วยทราย-หนองเอี่ยนดง-คำชะอี-บ้านซ่ง-หนองบง-หนองเอี่ยนทุ่ง-ทุ่งนางหน่าย-โนนตูม-จอมมณี-คำผึ้ง-หนองแวง-กุดแข้-โพนทราย-ม่วงหัก-กุดโง้ง-บขส.มุกดาหาร

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
:
ขอนแก่น 4.00-19.00 น.
มุกดาหาร 4.00-18.00 น.
รถออกทุก 40 นาที ใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด 3.30 ชม.

อัตราค่าโดยสาร :
ขอนแก่น-มุกดาหาร 240 บาท
ขอนแก่น-คำชะอี 220 บาท
ขอนแก่น-หนองสูง 200 บาท
ขอนแก่น-บัวขาว 180 บาท
ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 80 บาท
กาฬสินธุ์-บัวขาว 100 บาท
กาฬสินธุ์-มุกดาหาร 170 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : –
มุกดาหาร เบอร์โทรศัพท์ : –
แจ้งพนักงานเก็บเงินไม่ตรงตามราคา เบอร์โทรศัพท์ : –

**โปรดเก็บตั๋วโดยสารไว้ให้ตรวจตลอดการเดินทางด้วย

เครดิตภาพ เพจ บริษัท สหมิตรภาพ จำกัด, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 264 ขอนแก่น – กาฬสินธุ์

รถตู้สาย 264 ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการ บริษัท สหมิตรภาพ (2512) จำกัด

รถตู้สาย 264 ขอนแก่น - กาฬสินธุ์

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-กู่ทอง-บ้านเข็ง-หนองสระพัง-สร้างแก้ว-เชียงยืน-หนองคู-หนองไห-หัวนาคำ-ดงบัง-แยกฮ่องฮี-วิทยาลัยประมง-ยางตลาด-ร.ร.ลำปาววิทยาคม-ตลาดโคกสี-บขส.กาฬสินธุ์

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
ขอนแก่น : 6.00-21.00 น.
กาฬสินธุ์ : 6.00-20.00 น.
(รถออกทุก 40 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 80 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : –
กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 210 ราชสีมา-ขอนแก่น

รถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วม บขส. สายที่ 210 ราชสีมา-ขอนแก่น

รถตู้สาย 210 ราชสีมา-ขอนแก่น

เส้นทางการเดินรถ : ราชสีมา ตลาดแค บ้านวัด สีดา เมืองพล โนนศิลา บ้านไผ่ บ้านแฮด สำราญ ท่าพระ ขอนแก่น

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ : 6.30 น. – 18.00 น. (รถออกทุก 40 นาที รถด่วนพิเศษไม่จอดรับส่งผู้โดยสารรายทาง จอดเฉพาะจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น)

อัตราค่าโดยสาร : ท่านละ 126 บาท ตลอดสาย

จุดจอดส่งผู้โดยสาร
– ต้นทางนครราชสีมา : ท่าพระ,บขส.ขอนแก่นแห่งที่3
– ต้นทางขอนแก่น : แยกจอหอ,บขส.นครราชสีมาแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่)

จุดจำหน่ายตั๋ว
– นครราชสีมา : จอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) โซนรถตู้โดยสาร ช่อง 7
– ขอนแก่น : จอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม : ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ – (ไม่สามารถใช้จองที่นั่งหรือโทรแจ้งให้รับกลางทางได้)

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 226 ขอนแก่น – อุดรธานี (กลุ่มสวัสดีรถตู้)

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 226 ขอนแก่น-อุดรธานี ผู้ประกอบการ กลุ่มสวัสดีรถตู้ (รถ ป.2 เดิม) (รถร่วม บขส.)

รถตู้สาย 226 ขอนแก่น - อุดรธานี

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-สำราญ-แยกน้ำพอง-เขาสวนกวาง-โนนสะอาด-แยกกุมภวาปี-พันดอน-บขส.เก่า

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ : เที่ยวแรก 5.45 น. – เที่ยวสุดท้าย 19.15 น. (รถออกทุก 30 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 84 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บขส.3 เบอร์โทรศัพท์ : –
บขส.เก่าอุดรธานี เบอร์โทรศัพท์ : –
ท่าข้างคลีนิกแพทย์ธิติกร เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

ข้อมูลรถโดยสารขอนแก่นซิตี้บัส (Khon Kaen City Bus)

ขอนแก่นซิตี้บัส (Khon Kaen City Bus) สาย 24 (บขส.3-เมืองขอนแก่น) ผู้ประกอบการ บริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด

สิ่งอำนวยความสะดวก
⇒ รถบัสปรับอากาศ
⇒ ฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi)

อัตราค่าโดยสาร
⇒ ประชาชนทั่วไป 15 บาท ตลอดสาย
⇒ เด็ก/นักเรียน 10 บาท ตลอดสาย

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
⇒ 06.00-20.00 น. (กลางวัน) รถออกทุก 15 นาที
⇒ 20.00-06.00 น. (กลางคืน) รถออกทุก 45 นาที
⇒ 07.30-22.30 น. สายสนามบิน

เส้นทางเดินรถ

สามารถเช็คตำแหน่งรถ ด้วย application KK Transit ทั้งระบบ android และ ios

คุณสมบัติ :
– สามารถค้นหารายละเอียดรถบัสที่วิ่งผ่านจุดจอดต่างๆ
– สามารถตรวจสอบสถานะการวิ่งของรถบัสแต่ละคันได้ทันทีแบบ Real Time
– ผู้ใช้งาน Application สามารถส่งข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และให้คะแนนผ่านแอพได้
– รับข่าวสารผ่าน Application

สอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม :
website : khonkaencitybus.com
Facebook : fb.com/kkcitybus
Line ID : @kkcitybus

รถตู้สาย 802 ขอนแก่น-อุบลรัตน์-หนองบัวลำภู

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 802 ขอนแก่น-อุบลรัตน์-หนองบัวลำภู ผู้ประกอบการ บริษัท สหพองหนีบขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 802 ขอนแก่น-อุบลรัตน์-หนองบัวลำภู

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-สำราญ-คำแก่นคูณ-คำใหญ่-โคกสูง-ห้วยยาง-ทุ่งโป่ง-อุบลรัตน์-ท่าศิลา-บ้านค้อ-โสกจาน-โนนสงเปลือย-โนนสัง-หัวขัว-กุดดู่-โสกก้านเหลือง-หนองสวรรค์-หนองศาลา-นามะเฟือง-โนนหวาย-ดอนนาดี-โนนคูณ-บ้านขาม-บ้านธาตุ-วังน้ำขาว-บขส.หนองบัวลำภู

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : 6.30-16.30 น. (รถออกทุก 2 ชั่วโมง)

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 100 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง