รถตู้สาย 4708 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ – หนองกุงศรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4708 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ – หนองกุงศรี ให้บริการโดย บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด (รถร่วม บริษัท ไชยศุภลาภ (2554) จำกัด)

รถตู้สาย 4708 กาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ - หนองกุงศรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ห้วยสีทน – คำไผ่ – หนองสอ – ค่ายลูกเสือ – สว่าง – สหัสขันธ์ – ข้ามสะพานเทพสุดา – หนองสามขา – หนองบัว – หนองโนน

จุดจอด :

  • กาฬสินธุ์จอด บขส.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • เบอร์โทรศัพท์ –
  • ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 242 มหาสารคาม – กาฬสินธุ์

รถตู้โดยสารประจำทางสาย 242 มหาสารคาม – กาฬสินธุ์ ให้บริการโดย บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด

รถตู้มหาสารคาม-กาฬสินธุ์

เส้นทางเดินรถ : รถผ่าน บิ๊กซี ท่าขอนยาง (ม.ใหม่) – ดอนเวียงจันทน์ – หัวขัว – โคกก่อง – ดอนดู่ – หนองขอน – คันธาร์ – กันทรวิชัย – หนองไร่ – คอกม้า – หนองค้อ – ดอนยูง – ยางตลาด – บ้านเปลือย – โคกสี

ระยะทาง : 44 กิโลเมตร

สถานที่จอด :
– บขส. มหาสารคาม , บขส. กาฬสินธุ์

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ :
– มหาสารคาม 7.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00 น.
– กาฬสินธุ์  7.30, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00 น.

อัตราค่าโดยสาร : มหาสารคาม – กาฬสินธุ์ 40 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
– ตามท่ารถต่างๆ และ บขส. มหาสารคาม , บขส. กาฬสินธุ์
– ท่านสามารถขึ้นรถได้ตามท่ารถ (ซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ)

เครดิตภาพ แอดมินโอม , ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ : เส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

ชื่อผู้ให้บริการ : เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
ที่ตั้งสำนักงาน : 61/24 ถ.เสนานิคม1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9362754
โทรสาร : –
เช็คราคา หรือจองตั๋วออนไลน์ (ตลอด 24 ชม.) : กดตรงนี้

ตารางเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
3 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  50 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  35 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  5 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 6 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 7 ชั่วโมง  5 นาที
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 7 ชั่วโมง  45 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.โพนทอง 8 ชั่วโมง  25 นาที
11 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 8 ชั่วโมง  55 นาที
12 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 9 ชั่วโมง  25 นาที
13 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 9 ชั่วโมง  55 นาที
14 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  25 นาที

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รูปภาพ : fb.com/KAMMARATRUNGRUANG

รถตู้สาย 278 ขอนแก่น – มุกดาหาร

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 278 ขอนแก่น-มุกดาหาร ผู้ประกอบการ บริษัท สหมิตรภาพ (2512) จำกัด

รถตู้สาย 278 ขอนแก่น - มุกดาหาร

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-เชียงยืน-หัวนาคำ-ดงบัง-แยกฮ่องฮี-ยางตลาด-ปากทางเขื่อน-โคกสี-บขส.กาฬสินธุ์-เทคโน-คำเม็ก-โนนสะอาด-นาจารย์-แก่งนาขาม-อ่างห้วยแกลง-คำโพน-สวนป่าคำบอน-หนองผ้าอ้อม-สมเด็จ-ราชภัฏกาฬสินธุ์-หนองกุง-บ้านบอน-น้ำคำ-โคกสี-คำบง-ห้วยผึ้ง-ไค้นุ่น-จอมทอง-คำกั้ง-บัวขาว-แจนแลน-กุดหว้า-นาไคร้-ขุมขี้ยาง-คำพอก-บ้านงิ้ว-หนองสูง-โนนยาง-หนองโอ-บ้านคำชะอี-ห้วยทราย-หนองเอี่ยนดง-คำชะอี-บ้านซ่ง-หนองบง-หนองเอี่ยนทุ่ง-ทุ่งนางหน่าย-โนนตูม-จอมมณี-คำผึ้ง-หนองแวง-กุดแข้-โพนทราย-ม่วงหัก-กุดโง้ง-บขส.มุกดาหาร

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
:
ขอนแก่น 4.00-19.00 น.
มุกดาหาร 4.00-18.00 น.
รถออกทุก 40 นาที ใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด 3.30 ชม.

อัตราค่าโดยสาร :
ขอนแก่น-มุกดาหาร 240 บาท
ขอนแก่น-คำชะอี 220 บาท
ขอนแก่น-หนองสูง 200 บาท
ขอนแก่น-บัวขาว 180 บาท
ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 80 บาท
กาฬสินธุ์-บัวขาว 100 บาท
กาฬสินธุ์-มุกดาหาร 170 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : –
มุกดาหาร เบอร์โทรศัพท์ : –
แจ้งพนักงานเก็บเงินไม่ตรงตามราคา เบอร์โทรศัพท์ : –

**โปรดเก็บตั๋วโดยสารไว้ให้ตรวจตลอดการเดินทางด้วย

เครดิตภาพ เพจ บริษัท สหมิตรภาพ จำกัด, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 264 ขอนแก่น – กาฬสินธุ์

รถตู้สาย 264 ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการ บริษัท สหมิตรภาพ (2512) จำกัด

รถตู้สาย 264 ขอนแก่น - กาฬสินธุ์

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-กู่ทอง-บ้านเข็ง-หนองสระพัง-สร้างแก้ว-เชียงยืน-หนองคู-หนองไห-หัวนาคำ-ดงบัง-แยกฮ่องฮี-วิทยาลัยประมง-ยางตลาด-ร.ร.ลำปาววิทยาคม-ตลาดโคกสี-บขส.กาฬสินธุ์

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ
ขอนแก่น : 6.00-21.00 น.
กาฬสินธุ์ : 6.00-20.00 น.
(รถออกทุก 40 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 80 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : –
กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง