รถตู้สาย 1231ก เชียงใหม่ – ฝาง

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1231ก เส้นทาง เชียงใหม่ – ฝาง (รถด่วน) ให้บริการโดย บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด

รถตู้สาย 1231ก เชียงใหม่ - ฝาง

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แม่แตง – เชียงดาว – ไชยปราการ

จุดจอด :

  • เชียงใหม่ จอด บขส.ช้างเผือก
  • ฝาง จอดข้างโรงพยาบาล

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– เชียงใหม่ 9:00, 12:00, 16:00 น.
– ฝาง 8:30, 13:00, 16:00 น.

ค่าโดยสาร : 150 บาท (ซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– ช้างเผือก เบอร์โทรศัพท์ –
– ฝาง เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4708 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ – หนองกุงศรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4708 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ – หนองกุงศรี ให้บริการโดย บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด (รถร่วม บริษัท ไชยศุภลาภ (2554) จำกัด)

รถตู้สาย 4708 กาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ - หนองกุงศรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ห้วยสีทน – คำไผ่ – หนองสอ – ค่ายลูกเสือ – สว่าง – สหัสขันธ์ – ข้ามสะพานเทพสุดา – หนองสามขา – หนองบัว – หนองโนน

จุดจอด :

  • กาฬสินธุ์จอด บขส.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • เบอร์โทรศัพท์ –
  • ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1354 ขอนแก่น – บ้านไผ่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1354 เส้นทาง ขอนแก่น – บ้านไผ่ ให้บริการโดย บริษัท ขอนแก่นปัญจฤทธิ์เดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 1354 ขอนแก่น - บ้านไผ่

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : กุดกว้าง – ท่าพระ – หนองบัวดีหมี – หนองแวง – ซีพีเอฟ – โนนสมบูรณ์ – โรงพยาบาลสิรินธร – ขามเปี้ย – โนนกล้วยหอม – บ้านแฮด – หนองโง้ง – ทางพาด – หนองแวงโอง

จุดจอด :

  • ขอนแก่นจอด บขส.3
  • บ้านไผ่จอด บขส.

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1342 ชัยภูมิ – คอนสวรรค์

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1342 เส้นทาง ชัยภูมิ – คอนสวรรค์ ให้บริการโดย บริษัท เทพพิทักษ์คอนสวรรค์ จำกัด

รถตู้สาย 1342 ชัยภูมิ - คอนสวรรค์

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : แยกโรงต้ม – โพนทอง – หนองหญ้ารังกา – บ้านผือ – กุดตุ้ม – ลาดใหญ่ – ดงบัง – หนองขาม – หนองตาไก้ – บ้านโสก

จุดจอด :
– ชัยภูมิจอด บขส.เก่า

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– ชัยภูมิ 8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:00, 18:30 น:
– คอนสวรรค์ 6:30 (เฉพาะวันธรรมดา), 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 17:00 น:

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4124 ร้อยเอ็ด – เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4124 เส้นทาง ร้อยเอ็ด – เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ให้บริการโดย บริษัท ดุจเพชรทรานสปอร์ต จำกัด

รถตู้สาย 4124 ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เปลือยใหญ่ – แก่นทราย – สงยาง – บ้านสังข์ – สว่าง – ขุมดิน – บ้านอ้น – จตุรพักตรพิมาน – หนองตอ – หนองหิน – ดอนแคน – คุยผง – ดงน้อย – หนองส้าว – โพนงอย – เกษตรวิสัย – วัดธาตุ – โพนโพธิ์ – หว้างาม – หินกอง – สองชั้น – ยางเลิง – ดอกไม้ – น้ำคำน้อย

จุดจอด :
– ร้อยเอ็ด จอด บขส.
– สุวรรณภูมิ จอด บขส.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– ท่าร้อยเอ็ด เบอร์โทรศัพท์ : –

อัตราค่าโดยสาร :
– ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ 50 บาท
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4329 อุบลราชธานี – ศรีเมืองใหม่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4329 อุบลราชธานี – ศรีเมืองใหม่ ให้บริการโดย สหกรณ์รถยนต์บริการอุบลราชธานี

รถตู้สาย 4329 อุบลราชธานี - ศรีเมืองใหม่

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ปากน้ำ – นาคำ – ผาแก้ว – บ้านแคน – ดอนมดแดง – กุดกั่ว – ม่วงโคน – ตาลสุม – ดอนตะลี – แก่งกบ – โนนข่า – โนนยาง – โนนพอก – หนองโพธิ์ – โพธิ์ศรี – สะพือ – นาแก – ระเว – นาจาน – ดอนน้ำคำ – คำไหล – ดอนใหญ่

จุดจอด :
อุบลฯ จอด บขส.
ศรีเมืองใหม่ จอดท่ารถ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– อุบลฯ 6:30 – 17:00 น.
– ศรีเมืองใหม่ 6:00 – 16:00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4389 อุบลราชธานี – เดชอุดม – นาจะหลวย

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4389 เส้นทาง อุบลราชธานี – เดชอุดม – นาจะหลวย ให้บริการโดย บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4389 อุบลราชธานี - เดชอุดม - นาจะหลวย

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วารินชำราบ – แสนสุข – บ้านธาตุ – หนองสองห้อง – ม.อุบลฯ – โนนงาม – นาส่วง – นาห้วยแคน – โนนกระแต – ป่าหวาย – ป่าโมง – หนองสำราญ – เดชอุดม – บ้านกลาง – หมากมาย – เม็กน้อย – เม็กใหญ่ – โคกเทียม – บัวเทียม – ฝั่งเพ – แสนสุข – โนนสมบูรณ์ – ป่าก้าว – โนนแดง – คำบอน – ดอนยาว – โคกใหญ่ – แก้งเรือง

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– นาจะหลวย จอดท่ารถหลังศาลหลักเมือง

เวลาเดินรถ :
– อุบลฯ : 9:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00 น.
– นาจะหลวย : 6:00, 6:30, 7:30, 9:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– อุบลฯ : –
– นาจะหลวย : –
– เพจ : รถตู้อุบล-เดช-นาจะหลวย

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4390 อุบลราชธานี – เดชอุดม – น้ำยืน

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4390 เส้นทาง อุบลฯ – เดชอุดม – น้ำยืน ให้บริการโดย บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4390 อุบลราชธานี - เดชอุดม - น้ำยืน

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วารินชำราบ – แสนสุข – บ้านธาตุ – หนองสองห้อง – ม.อุบลฯ – โนนงาม – นาส่วง – นาห้วยแคน – โนนกระแต – ป่าหวาย – ป่าโมง – หนองสำราญ – แขมเจริญ – บ้านม่วง – โนนสนาม – ทองสวัสดิ์ – หนองอ้อม – บ้านเบญจ์ – โคกชำแระ – ทุ่งศรีอุดม – ซำงู – กุดเรือ – ตาโอง – โนนสวรรค์ – น้ำขุ่น – ซำสะกวยน้อย – ตาโม – บ้านค้อ – บ้านดวน – บ้านโซง

* บางเที่ยวส่งบ้านนาสามัคคี ซำหวาย โพนทอง หนองขอน กุดเชียงมุน จันลา บ้านค้อ แปดอุ้ม โนนสูง *

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– น้ำยืน จอดท่ารถ

เวลาเดินรถ / เที่ยวรถ :
– น้ำยืน 5.30-17.00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– อุบลฯ เบอร์โทรศัพท์ : –
– น้ำยืน เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 1460 อุบลราชธานี – เดชอุดม

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 1460 เส้นทาง อุบลฯ – เดชอุดม ให้บริการโดย บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 1460 อุบลราชธานี - เดชอุดม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วารินชำราบ – แสนสุข – บ้านธาตุ – หนองสองห้อง – ม.อุบลฯ – โนนงาม – นาส่วง – นาห้วยแคน – โนนกระแต – ป่าหวาย – ป่าโมง – หนองสำราญ

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– เดชอุดม จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– อุบลฯ 6:15, 7:00 – 18:00 น.
– เดชอุดม 6:30 – 18:00 น. (ทุก 30 นาที)
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

รถตู้สาย 4365 อุบลฯ – เดชอุดม – บุณฑริก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4365 เส้นทาง อุบลราชธานี – เดชอุดม – บุณฑริก ให้บริการโดย บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4365 อุบลฯ - เดชอุดม - บุณฑริก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วารินชำราบ – แสนสุข – บ้านธาตุ – หนองสองห้อง – ม.อุบลฯ – โนนงาม – นาส่วง – นาห้วยแคน – โนนกระแต – ป่าหวาย – ป่าโมง – หนองสำราญ – บขส.เดชอุดม – บ้านกลาง – ดอนชี – บัวงาม – จงเจริญ – โนนเลียง – โนนบาก

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.รถจอดช่อง 25
– บุณฑริก จอดร้านขายไก่ย่างใกล้สะพานโดม ฝั่งศาลหลักเมือง

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
– อุบลฯ 6:20 – 18:20 น.
– บุณฑริก 5:45 – 16:30 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– อุบลฯ เบอร์โทรศัพท์ : –
– บุณฑริก เบอร์โทรศัพท์ : –
– facebook page : รถตู้ บุณฑริก-เดช-อุบล

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง