รถบัสสาย 436 ตะกั่วป่า – ภูเก็ต

รถบัสโดยสารประจำทางสาย 436 ตะกั่วป่า – ภูเก็ต (รถร่วม บขส. คันสีส้ม)

รถบัสสาย 436 ตะกั่วป่า - ภูเก็ต

เส้นทางเดินรถ : บขส.ตะกั่วป่า – โรงพยาบาลตะกั่วป่า – บ้านนำเค็ม – บางสัก – เขาหลัก – ลำแก่น – ทับละมุ – ทุ่งมะพร้าว – ท้ายเหมือง – โคกกลอย – ถลาง – บขส.ภูเก็ตแห่งที่ 2 (รถผ่านแต่ไม่เข้า บขส.) – สี่แยกราชภัฏภูเก็ต – บขส.ภูเก็ตแห่งที่ 1

ตารางเวลาเดินรถตะกั่วป่า – ภูเก็ต

04:30 น.

05:20 น.

06:00 น.

07:00 น.

08:00 น.

08:40 น.

10:30 น.

15:00 น.

บขส.ตะกั่วป่า

ผู้โดยสารสามารถเรียกรถบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร หรือหน้าสถานที่สำคัญสังเกตได้ง่าย ตามเส้นทางที่รถผ่าน นอกจากนี้ยังมีรถบัสสุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า – ภูเก็ต (สาย 465) และรถบัสรุ่งกิจทัวร์ ระนอง – ภูเก็ต วิ่งผ่านเส้นทางนี้ด้วย สามารถเรียกใช้บริการกันได้ครับ