รถบัสสนามบินเชียงราย – บขส. (CR BUS : Chiangrai City Bus)

บริการบัสปรับอากาศ (CR BUS : Chiangrai City Bus) เส้นทางบริการไป-กลับ จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – บขส. 1 – บขส. 2 ระยะทาง 15 กิโลเมตร ฟรี Wifi / CCTV / ทางขึ้น-ลง สำหรับผู้พิการและรถเข็น ให้บริการโดย บริษัท ธนภณ 888 จำกัด

รถบัสสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เส้นทางเดินรถ ไป-กลับ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 – แยกแม่กรณ์ – เซ็นทรัลพลาซ่า – ถนนสันคอกช้าง – สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 1 – ไนท์บาร์ซาร์ – ศาลจังหวัดเชียงราย – สถานีตํารวจภูธรฯ – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – แยกสนามกีฬาจังหวัด – ถนนเวียงบูรพา – อบจ. – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

อัตราค่าโดยสาร : 20 บาทตลอดสาย

ตารางเดินรถ / เที่ยวรถ เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562
ตารางเดินรถ รถบัสสนามบินเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : –
facebook : CRCITYBUS

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง

ข้อมูลและรูปภาพ : facebook page – CR Bus