รถตู้สาย 835 หนองคาย-สีกาย-ปากคาด (แอร์น้อย)

รถตู้สาย 835 หนองคาย-สีกาย-ปากคาด ผู้ประกอบการ หจก.สระแก้วแพรวพรรณ (แอร์น้อย)

หนองคาย-สีกาย-ปากคาด

เส้นทางผ่าน : บขส.หนองคาย-หาดคำ-บ้านบอน-หินโงม-บ้านพร้าวใต้-จอมแจ้ง-สีกาย-หมากก่อง-ฝายแตก-บ้านเดื่อ-หัวหาด-บ้านพวก-ปากสวย-ท่ารถโพนพิสัย-นิคมดงบัง-กุดบง-บ้านโนน-กลุ่มพัฒนา-น้ำเป-โปร่งสำราญ-รัตนวาปี-หนองคอน-ผักขะ-เปงจาน-บ้านต้อน-ปากคาด

เวลาเดินรถจากปากคาด
เที่ยวแรก 5:30 น. – เที่ยวสุดท้าย 18:00 น. (ออกทุก 25 นาที)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม , ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง