รถตู้สาย 834 หนองคาย-บึงกาฬ

รถตู้สาย 834 หนองคาย-บึงกาฬ ผู้ประกอบการ บริษัท หนองคายโพนพิสัยบึงกาฬเดินรถ 2512 จำกัด

หนองคาย-บึงกาฬ

เส้นทางผ่าน : บขส.หนองคาย-ดงเจริญ-หินโงม-บ้านบง-หมากก่อง-ฝายแตก-บ้านเดื่อ-หัวหาด-บ้านพวก-ปากสวย-ท่ารถโพนพิสัย-นิคมดงบัง-กุดบง-บ้านโนน-กลุ่มพัฒนา-น้ำเป-โปร่งสำราญ-รัตนวาปี-หนองคอน-ผักขะ-เปงจาน-บ้านต้อน-ปากคาด-ห้วยไม้ซอด-ห้วยก้านเหลือง-โคกสะอาด-นาโซ่-ไทยเจริญ-หอคำ-แก่งอาฮง-ไคสี-ท่าสะอาด-คำหมื่น-ห้วยเซือมเหนือ-บขส.บึงกาฬ-ในเมือง-หอนาฬิกา

เวลาเดินรถ
หนองคาย :
6:00-14:00 น. รถออกทุก 40 นาที
14:00-18:00 น. รถออกทุก 1 ชั่วโมง

บึงกาฬ :
เที่ยวแรก 5:50 น.
เที่ยวต่อไป 6:40-15:20 น. รถออกทุก 40 นาที
เที่ยวต่อไป 16:10,17:00 น.

ค่าโดยสาร
หนองคาย-บึงกาฬ 140 บาท
หนองคาย-ปากคาด 100 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตรูปภาพจาก เพจ รถตู้ 834 หนองคายโพนพิสัยรัตนวาปีปากคาดบึงกาฬ, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง