รถตู้สาย 8161 ช่วงราชบุรี – จอมบึง – ราชภัฏ

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 8161 เส้นทาง ช่วงราชบุรี – จอมบึง – ม.ราชภัฏจอมบึงให้บริการโดย รถร่วมราชบุรีสวนผึ้งโป่งกระทิง จำกัด

รถตู้สาย 8161 ช่วงราชบุรี - จอมบึง - ราชภัฏ

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : เขางู – ค่ายบุรฉัตร – เขากรวด – ทุ่งน้อย – รางม่วง – รพ.ยพุราช – ร.ร.วันครู

จุดจอด :
– ราชบุรี จอดข้างไปรษณีย์
– ราชภัฏ จอดหน้าคณะมนุษยศาสตร์

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ
– ราชบุรี 6:00 – 18:00 น.

อัตราค่าโดยสาร : (จ่ายค่าโดยสารบนรถ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
– เบอร์โทรศัพท์ : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง