รถตู้สาย 802 ขอนแก่น-อุบลรัตน์-หนองบัวลำภู

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 802 ขอนแก่น-อุบลรัตน์-หนองบัวลำภู ผู้ประกอบการ บริษัท สหพองหนีบขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 802 ขอนแก่น-อุบลรัตน์-หนองบัวลำภู

เส้นทางผ่าน : ขอนแก่น (บขส.3)-สำราญ-คำแก่นคูณ-คำใหญ่-โคกสูง-ห้วยยาง-ทุ่งโป่ง-อุบลรัตน์-ท่าศิลา-บ้านค้อ-โสกจาน-โนนสงเปลือย-โนนสัง-หัวขัว-กุดดู่-โสกก้านเหลือง-หนองสวรรค์-หนองศาลา-นามะเฟือง-โนนหวาย-ดอนนาดี-โนนคูณ-บ้านขาม-บ้านธาตุ-วังน้ำขาว-บขส.หนองบัวลำภู

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ : 6.30-16.30 น. (รถออกทุก 2 ชั่วโมง)

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย 100 บาท

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม :
ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ –

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง