รถตู้สาย 614 ลำปาง – ลอง – แพร่

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 614 ลำปาง – ลอง – แพร่ ผู้ประกอบการ สหกรณ์เดินรถลำปาง

รถตู้สาย 614 ลำปาง - ลอง - แพร่

เส้นทางผ่าน : บขส.ลำปาง-กาดเมฆ-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-บ้านกล้วย-แม่ทะหลวง-ศูนย์สร้างทางลำปาง-บ้านใหม่-วังเงิน-บ้านมาย-ปางมะโอ-แม่แขม-แม่ลอง-นาอุ่นน่อง-ลอง-บ้านปิน-ทุ่งตากล้า-ผามอก-บขส.แพร่

เวลาเดินรถ เที่ยวรถ :
– แพร่ 6.00 7.00 8.00 8.50 9.40 10.30 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20
– ลำปาง 6.40 7.30 8.20 9.10 9.55 10.40 11.20 12.00 12.40 13.20 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20

อัตราค่าโดยสาร : เต็มสาย ลำปาง-แพร่ 75 บาท

ติดต่อคนขับรถแต่ละคัน สำหรับการรับ-ส่งของ ตามของ (ยกเว้นถามเวลา) ดังนี้
614-1 (ไก่) 081-2892210
614-2 (เทียม) 089-9521735
614-3 (เอนก) 086-1882026
614-4 (สมาน) 087-1837519
614-5 (จ่าแก้ว) 089-5800264
614-6 (คำมูล) 089-5549528
614-7 (จำรัส) 086-9124828
614-8 (จรวจ) 086-1966350
614-9 (เบิ้ม) 081-5956299
614-10 (โกเนี้ยว) 081-0246960
614-11 (รุจน์) 080-0376460
614-12 (สุพจน์) 089-9995089
614-13 (เขียว) 086-1829043
614-14 (มุกข์ดา) 089-5568743
614-15 (สุพล) 081-9526874
614-16 (บอย) 085-7135900

ขึ้นตามท่าซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง