รถตู้สาย 509 ขอนแก่น-ชัยภูมิ

รถตู้สาย 509 ขอนแก่น-ชัยภูมิ ผู้ประกอบการ บริษัท ขอนแก่น-ชัยภูมิ จำกัด

รถตู้สาย 509 ขอนแก่น-ชัยภูมิ

เส้นทางผ่าน : บขส.3 ขอนแก่น-เหล่านาดี-พระยืน-บ่อทอง-ป่าส่าน-ท่าศาลา-โพนเพ็ก-สวนหม่อน-มัญจาคีรี-โพธิ์งาม-โพธิ์หอมโคกโพธิ์ไชย-ซับสมบูรณ์-นาจาน-ช่องสามหมอ-ปู่ด้วง-ดงเย็น-ห้วยไร่-ดงเย็น-บขส.เก่าชัยภูมิ

เวลาเดินรถ
ชัยภูมิ : 6.00,6.40,7.20,8.00,8.40,9.20,10.00,11.00,12.00 น.
ขอนแก่น : เที่ยวแรก 10.00 น. – เที่ยวสุดท้าย 18.00 น. (รถออกทุกชั่วโมง)

ค่าโดยสารเต็มสาย 100 บาท

ติดต่อสอบถาม
ชัยภูมิ : –
ขอนแก่น : –

เครดิตภาพ แอดมินโอม , ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง