รถตู้สาย 4708 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ – หนองกุงศรี

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4708 กาฬสินธุ์ – สหัสขันธ์ – หนองกุงศรี ให้บริการโดย บริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด (รถร่วม บริษัท ไชยศุภลาภ (2554) จำกัด)

รถตู้สาย 4708 กาฬสินธุ์ - สหัสขันธ์ - หนองกุงศรี

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : ห้วยสีทน – คำไผ่ – หนองสอ – ค่ายลูกเสือ – สว่าง – สหัสขันธ์ – ข้ามสะพานเทพสุดา – หนองสามขา – หนองบัว – หนองโนน

จุดจอด :

  • กาฬสินธุ์จอด บขส.

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • เบอร์โทรศัพท์ –
  • ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง