รถตู้สาย 4618 อุบลฯ – พิบูลฯ – เขื่อนสิรินธร – ช่องเม็ก

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4618 เส้นทาง อุบลฯ – พิบูลฯ – สิรินธร – ช่องเม็ก ให้บริการโดย บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

รถตู้สาย 4618 อุบลฯ - พิบูลฯ - เขื่อนสิรินธร - ช่องเม็ก

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : บัวเทิง – ท่าช้าง – ห้วยนกเปล้า – สุขสมบูรณ์ – โคกสมบูรณ์นอก – สว่างวีระวงศ์ – สะพานโดม – สร้างแก้ว – สนามชัย – พิบูลมังสาหาร – ยอดดอนชี – โนนม่วง – ดอนจิก – แก่งยาง – นาเจริญ – พัทยาน้อย – โคกเที่ยง – นิคม 1 – สิรินธร – เขื่อนสิรินธร – นิคม 2

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– ช่องเม็ก จอด บขส.

เวลาเดินรถ/เที่ยวรถ :
อุบลราชธานี : 6:00 – 18:00 น. (รถออกทุก 30 นาที)

อัตราค่าโดยสาร : (ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ)
อุบลฯ – ช่องเม็ก 100 บาท
อุบลฯ – พิบูลฯ, พิบูลฯ – ช่องเม็ก 50 บาท
อุบลฯ – สิรินธร 80 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
เบอร์โทรศัพท์ :-

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง