รถตู้สาย 4389 อุบลราชธานี – เดชอุดม – นาจะหลวย

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4389 เส้นทาง อุบลราชธานี – เดชอุดม – นาจะหลวย ให้บริการโดย บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4389 อุบลราชธานี - เดชอุดม - นาจะหลวย

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : วารินชำราบ – แสนสุข – บ้านธาตุ – หนองสองห้อง – ม.อุบลฯ – โนนงาม – นาส่วง – นาห้วยแคน – โนนกระแต – ป่าหวาย – ป่าโมง – หนองสำราญ – เดชอุดม – บ้านกลาง – หมากมาย – เม็กน้อย – เม็กใหญ่ – โคกเทียม – บัวเทียม – ฝั่งเพ – แสนสุข – โนนสมบูรณ์ – ป่าก้าว – โนนแดง – คำบอน – ดอนยาว – โคกใหญ่ – แก้งเรือง

จุดจอด :
– อุบลฯ จอด บขส.
– นาจะหลวย จอดท่ารถหลังศาลหลักเมือง

เวลาเดินรถ :
– อุบลฯ : 9:00, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00 น.
– นาจะหลวย : 6:00, 6:30, 7:30, 9:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00 น.
– ขึ้นตามท่าซื้อบัตรก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถาม / รายละเอียดเพิ่มเติม :
– อุบลฯ : –
– นาจะหลวย : –
– เพจ : รถตู้อุบล-เดช-นาจะหลวย

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง