รถตู้สาย 4228 สุรินทร์ – สนม

รถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4228 เส้นทาง สุรินทร์ – สนม ให้บริการโดย บริษัท มงคลรัตน์เดินรถ จำกัด

รถตู้สาย 4228 สุรินทร์ - สนม

เส้นทางเดินรถ / จุดที่ผ่าน : จอมพระ – บ้านขาม – สำโรง – หนองสนิท – หนองกับ – บุอาไร – หนองอียอ – นาดี – โนนเซียง

จุดจอด :
– สุรินทร์ จอด บขส.

อัตราค่าโดยสาร :
– ค่าโดยสารเต็มสาย 50 บาท

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้และรถมินิบัสโดยสารทั่วประเทศ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง