รถตู้สาย 341 กบินทร์บุรี-จันทบุรี (วิหารแดงขนส่ง)

รถตู้สาย 341 กบินทร์บุรี-จันทบุรี ผู้ประกอบการ บริษัท วิหารแดงขนส่ง จำกัด

รถตู้สาย 341 กบินทร์บุรี-จันทบุรี (วิหารแดงขนส่ง)

เส้นทางผ่าน : บขส.กบินทร์บุรี-หนองสัง-บ้านแก้ง-ศาลาลำดวน-บขส.สระแก้ว-แยกสระขวัญ-วังน้ำเย็น-วังใหม่-วังสมบูรณ์-ทับช้าง-เขาแหลม-ปะตง-ทับไทร-มะขาม-บขส.จันทบุรี

เวลาเดินรถ : 4.50 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ : – , บขส.จันทบุรี – หรือเพจ วิหารแดงขนส่ง

เครดิตภาพ แอดมินโอม, ข้อมูลจากเพจ : รวมข้อมูลรถตู้โดยสารหมวด 3 รถตู้ระหว่างจังหวัด เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการอีกครั้ง